Publicaties.

In de onderstaande (chronologisch geordende) lijsten is een selectie van publicaties over en op basis van de kiezersonderzoeken van SKON gepubliceerd. Het daadwerkelijke aantal publicaties (boeken, artikelen, blogs, presentaties) op basis van de kiezersonderzoeken van SKON is vele malen groter.

De publicaties hieronder beogen een aantal van de belangrijkste publicaties te presenteren, alsmede de diversiteit en de historische ontwikkeling van de discussies over en op basis van de kiezersonderzoeken.

Mocht u een belangrijke publicatie missen, neemt u dan zeker contact op met de onderzoekers van SKON.

Nationaal Kiezersonderzoek.

  • Sipma, T, M. Lubbers, T.W.G van der Meer, N. Spierings, & K. Jacobs (2021). Versplinterde vertegenwoordiging: Nationaal Kiezersonderzoek 2021. Amsterdam: SKON.
  • Van der Meer, T.W.G. & M. Lubbers (2021). De Tweede Kamerverkiezing van 2021 Corona, constanten, en voortgaande veranderingen. Amsterdam: SKON.
  • Van der Meer, T.W.G., H. van der Kolk & R. Rekker (2018). Aanhoudend Wisselvallig: Nationaal Kiezersonderzoek 2017. Amsterdam: SKON.
  • Tillie, J., J. van Holsteyn, H. van der Kolk & K. Aarts (2016). Rumoer: Nederlandse kiezers en politiek 1998-2012. Amsterdam University Press.
  • Schmeets, H. (red.) (2015). Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012. Den Haag/Heerlen: CBS.
  • Schmeets, H. (red.) (2011). Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie. Den Haag/Heerlen: CBS.
  • Aarts, H. Kolk van der & M. Rosema (red.) (2007), Een verdeeld electoraat: de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Utrecht: Spectrum.
  • Schmeets, H. en R. van der Bie (red.) (2007), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Voorburg/Heerlen: CBS.
  • Van Holsteyn, J.J.M. & J.M. den Ridder (2006). Alles blijft anders: Nederlandse kiezers en verkiezingen in het begin van de 21e eeuw. Amsterdam: Aksant.
  • Thomassen, J.J.A., C.W.A.M. Aarts & H. van der Kolk (red.) (2000). Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek. Den Haag: SDU.
  • CBS (1995) Nationaal Kiezersonderzoek Panel 1989-1994, Kerncijfers. Voorburg/Heerlen, CBS.
  • Holsteyn, J.J.M. & B. Niemöller (red.) (1995). De Nederlandse Kiezer 1994. Leiden: DSWO Press.
  • CBS (1994) Nationaal Kiezersonderzoek 1994, Kerncijfers. Voorburg/Heerlen: CBS.
  • Van Holsteyn, J.J.M. & G.A. Irwin (red.) (1992) De Nederlandse kiezer 1989. Amsterdam: Steinmetzarchief/SWIDOC/SKON.
  • CBS (1991). Nationaal Kiezersonderzoek 1989, Kerncijfers, deel 3. Religie en politieke aspecten. Den Haag: SDU/uitgeverij.
  • CBS (1991). Nationaal Kiezersonderzoek 1989, Kerncijfers, deel 2. Oordeel over partijen en politici en maatschappelijke waarden. Den Haag: SDU/uitgeverij.
  • CBS (1990). Nationaal Kiezersonderzoek 1989, Kerncijfers, deel 1. Stemgedrag en politieke aspekten. Den Haag: SDU/uitgeverij.
  • Van Holsteyn, J.J.M., Irwin, G.A.& C. van der Eijk (red.) (1987), De Nederlandse kiezer ’86. Amsterdam: Steinmetz/SWIDOC.
  • Van der Eijk, C. & Ph. van Praag jr. (1987). De strijd om de meerderheid. De verkiezingen van 1986. Amsterdam: CT-Press.
  • Van der Eijk, C. & B. Niemöller (1983). Electoral change in the Netherlands. Amsterdam: CT-Press.
  • Van der Eijk, C., M.J. Koopman & B. Niemöller (1983). Dutch parliamentary election study 1982. Amsterdam: CT-Press.
  • Eggen, A.J.Th., Van der Eijk, C. & B. Niemöller (1981). Kiezen in Nederland. Zoetermeer: Actaboek.
  • Irwin, G.A., Verhoef, J. & C.J. Wiebrens / Werkgroep Nationaal Kiezersonderzoek (1977). De Nederlandse kiezer 1977. Voorschoten: VAM.
  • Werkgroep Nationaal Kiezersonderzoek (1973) De Nederlandse Kiezer 1972. Alphen aan de Rijn.
  • Werkgroep Nationaal Kiezersonderzoek 1971 (1972) De Nederlandse Kiezer ’71. J.A. Meppel: Boom en Zoon.

Lokaal Kiezersonderzoek.

Provinciaal en Waterschapskiezersonderzoek.

Nationaal Referendum Onderzoek.

Een selectie van andere publicaties (deels) op basis van Nederlandse kiezersonderzoeken.

   • Hakhverdian, A. & W. Schakel (2017). Nepparlement? Een pleidooi voor politiek hokjesdenken. Amsterdam: Amsterdam University Press.
   • Van der Meer, T.W.G. (2017). Niet de kiezer is gek. Amsterdam: Spectrum.
   • Bovens, M. & A. Wille (2011). Diplomademocratie: de spanning tussen meritocratie en democratie, Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker.
   • Andeweg, R. & J. Thomassen (ed.) (2011). Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press.
   • Andeweg, R.B. & J.J.A. Thomassen (2011). Van Afspiegelen naar Afrekenen? De Toekomst van de Nederlandse Democratie. Leiden: Leiden University Press.
   • Thomassen, J.J.A. (2010). De permanente crisis van de democratie. Afscheidsrede. Enschede: Universiteit Twente.
   • Rosema, M. (2004). The Sincere Vote: A psychological study of voting. Universiteit Leiden: Dissertatie.
   • Thomassen, J.J.A., C.W.A.M. Aarts & H. van der Kolk (red.) (2000). Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek. Den Haag: SDU.
   • Van der Brug, W. (1997) Where is the Party? Voters Perceptions of Party Positions. Universiteit van Amsterdam: Dissertatie.
   • H.-D. Klingemann & D. Fuchs (eds.), Citizens and the State. Oxford: Oxford University Press
   • Michels, A.M.B. (1993). Nederlandse politieke partijen en hun kiezers (1970-1989). Universiteit Twente: Dissertatie.
   • Anker, H. (1992). Normal Vote Analysis. Amsterdam: Het Spinhuis. Dissertatie
   • Leijenaar, M.H. (1989). De geschade heerlijkheid. Politiek gedrag van vrouwen en mannen in Nederland. Rijks Universiteit Leiden: Dissertatie.
   • Andeweg, R.B. (1982). Dutch Voters Adrift: On explanations of electoral change (1963-1977). Rijks Universiteit Leiden: Dissertatie.

Een selectie van methodologische bijdragen en debatten.

      • Rekker, R., T.W.G. van der Meer & W. van der Brug (2020). Dutch Parliamentary Election Study 2017: A comparison of three different survey modes. Amsterdam: SKON.
      • Schmeets, H. (2010). Increasing Response Rates and the Consequences in the Dutch Parliamentary Election Study 2006. Field Methods 22(4): 391-412.
      • Schmeets, H. & J.P.G. Janssen (2003). Using national registrations to correct for selective non-response. Political preference of ethnic groups. Voorburg: CBS.
      • Voogt, R.J.J. & W.E. Saris (2003) To participate or not to participate: The link between survey participation, electoral participation, and political interest. Political Analysis 11(2): 164-179.
      • Voogt, R.J.J. & H. van Kempen (2002). Nonresponse bias and stimulus effects in the Dutch national electionstudy. Quality and Quantity 36(4): 325-345.
      • Van der Kolk, H. (2001). Meten wat we allemaal al weten: non-respons- en intervieweffecten bij de meting van opkomst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 in het Nationaal Kiezersonderzoek. In: A.E. Bronner, P. Dekker, J.C. Hoekstra et al. (red) Ontwikkelingen in het marktonderzoek, jaarboek 2001. Uitgeverij de Vrieseborch, Haarlem, pp. 151 – 168.
      • Andeweg, R.B. & J. van Holsteyn (1996). A hidden confidence gap? The question of non-response bias in measuring political interest. The Netherlands’ Journal of Social Sciences 32(2): 127-142.
      • Visscher, G. (1995). Kiezersonderzoek op een dwaalspoor. De in politiek geïnteresseerde burger als selffulfilling prophecy. Den Haag: SDU.
      • CBS (1992). Nationaal Kiezersonderzoek 1971-1989: de invloed van de herweging. Sociaal-culturele Berichten 92-19. Voorburg/Heerlen: CBS.
      • Thomassen, J.J.A. (1976). Party identification as a cross-national concept: its meaning in the Netherlands, in: I. Budge, I. Crewe & D. Farlie (eds.), Party Identification and Beyond. London: Wiley, 63-79.
      • Wiebrens, C.J., G.A. Irwin & J. Verhoef (1974). Vragen en vraagstellingen in de kiezersonderzoeken: Een evaluatie. Stichting Kiezersonderzoek Nederland.
      • Thomassen, J.J.A. (1974). De betrouwbaarheid van vragen over kiesgedrag. Acta Politica 9(4): 398 – 412.

Navigeer direct naar onze onderzoeken.