Welkom bij Stichting
Kiezersonderzoek
Nederland
.

Dit is de website van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON). De SKON is verantwoordelijk voor het Nationaal Kiezersonderzoek naar Tweede Kamerverkiezingen (1971-2021), het Lokaal Kiezersonderzoek naar gemeenteraadsverkiezingen (2016-2022), het Nationaal Referendum Onderzoek (2016, 2018), en internationale samenwerkingen als CSES en de European Election Study.

Wat is SKON?

Met deze website probeert de Stichting Kiezersonderzoek data en inzichten over de Nederlandse kiezer toegankelijk te maken voor een breder publiek. Hier vindt u informatie over de verschillende onderzoeksprojecten van SKON en de organiserende teams. Hier kunt u enkele van de voornaamste boeken, rapporten en artikelen op basis van het kiezersonderzoek lezen. Hier krijgt u toegang tot de door ons verzamelde data. En hier kunt u zelf online analyses doen met zowel recente als historische gegevens van het Nationaal Kiezersonderzoek.

De Achtergrond.

Er bestaat een grote behoefte aan data en kennis over de Nederlandse kiezer. Lange tijd waren de Nederlandse verkiezingen voorspelbaar. Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw waren kiezers tamelijk honkvast. Ze wisselden nauwelijks van partij. Nederland had weliswaar veel verschillende politieke partijen, maar de verhoudingen tussen die partijen lagen tamelijk vast. Politiek Den Haag werd gedomineerd door twee grote partijen en één middelgrote partij.

Maar sindsdien is die voorspelbaarheid afgenomen. Zeker sinds 2002 wordt de Nederlandse politiek vaak opgeschud. Nieuwe politieke stromingen zijn in de Tweede Kamer gekomen. Traditioneel grote partijen hebben forse verkiezingsnederlagen geleden. Het aantal partijen dat in de Tweede Kamer verkozen wordt, is gestegen naar 17. Het electorale prijskaartje dat aan regeringsdeelname hangt is toegenomen.

Ook andere verkiezingen volgen deze trends. De lokale verkiezingen voor de gemeenteraad laten al langere tijd het succes zien van lokale politieke partijen. De samenstelling van de Tweede Kamer wijkt meer dan vroeger af van de Eerste Kamer. Ten slotte hebben Nederlandse kiezers zich in 2005, 2016, en 2018 via een correctief referendum kunnen uitspreken over drie wetsvoorstellen van de regering, om deze weg te stemmen.

Daarom is het van belang om te begrijpen wat de Nederlandse kiezer beweegt. Dat is het primaire doel van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland.

Nieuws.

25 november 2021

Het onderzoeksrapport van het NKO2021 staat nu online.
Je vindt het gehele rapport HIER.

1 november 2021

Het databestand van het NKO2021 gereed voor analyse. Het wordt binnenkort gedeponeerd bij data-archief DANS, waar ook de andere NKO’s worden aangeboden. Die vind je HIER.

1 juli 2021

Dataverzameling voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is voltooid.

Navigeer direct naar onze onderzoeken.