Nationaal
Referendum
Onderzoek
.

Nederland had gedurende enkele jaren een wet die het burgers mogelijk maakte om een referendum af te dwingen over wetten die de regering en het parlement hadden aangenomen. Onder deze wet werden twee nationale referenda georganiseerd, in 2016 over het verdrag tussen de EU en Oekraïne, en in 2018 naar de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten.

Onze doelstelling.

Ook bij deze referenda waren het gedrag en de opvattingen van kiezers voor de SKON object van onderzoek. Dit leidde tot het Nationaal Referendum Onderzoek (NRO) dat in 2016 en 2018 plaats vond. Inmiddels is het voor burgers niet meer mogelijk om een referendum af te dwingen op nationaal niveau. Als dat in de toekomst wel weer mogelijk zou zijn, ligt het voor de hand dat de SKON weer onderzoek zal verrichten naar kiezers.

Het team.

Beide onderzoeken werden aangestuurd door Kristof Jacobs (RU). Beide onderzoeken werden uitgevoerd door Centerdata (via het LISS-panel).

Financiering.

De financiering van beide projecten kwam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Navigeer direct naar onze onderzoeken.