Samenwerkingen.

De kiezersonderzoeken van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland zijn een samenwerking tussen onderzoekers van verschillende universiteiten, het SCP, en het CBS. Daarnaast werkt de SKON samen met een aantal partners.

Nationaal Kiezersonderzoek.

Om het Nationaal KiezersOnderzoek een zo breed mogelijke basis te verschaffen en om het NKO te koppelen aan zoveel mogelijk andere (inter)-nationale instituties en activiteiten, zijn vertegenwoordigers van SKON betrokken bij ICORE (International Committee for Research into Elections and Representative Democracy). ICORE is een in 1989 opgericht netwerk van nationale verkiezingsstudies in een groot aantal landen. Internationaal wordt het Nationaal Kiezersonderzoek ingebed in het CSES (Comparative Study of Electoral Systems). Het Europese Kiezersonderzoek is onderdeel van de European Election Study.

De financiering.

De financiering van het onderzoek dankt de SKON primair aan:

1. Data-infrastructuur ODISSEI

2. Nederlandse wetenschappelijke subsidieorgaan NWO

3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Steekproef.

Dataverzameling.

De trekking van een verse steekproef van het Nationaal Kiezersonderzoek gebeurt gebruikelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS is ook verantwoordelijk voor de bijbehorende weegfactoren.

De dataverzameling wordt door SKON op projectbasis uitbesteed aan peilbureaus. Sinds 2016 is de dataverzameling van de verschillende onderzoeken uitgevoerd door:

1. Centerdata (LKO2016, NRO2016, deel NKO2017, LKO2018, NRO2018, deel NKO2021)

2. I&O Research (deel NKO2021, op basis van een door het CBS getrokken steekproef

3. Kantar (deel NKO2017, op basis van een door het CBS getrokken steekproef)

De data zijn onder strikte voorwaarden van anonimiteit te verrijken via remote access onderzoek bij Centerdata of het CBS.

Toegang tot de data.

Navigeer direct naar onze onderzoeken.