Lokaal
Kiezersonderzoek
Nederland
.

De lokale democratie heeft in de loop der jaren aan belang gewonnen. Enerzijds heeft het lokale bestuur extra verantwoordelijkheden gekregen. Anderzijds wordt vooral op lokaal niveau geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie zoals referenda, deliberatieve democratie, en G1000-toppen.

Onze doelstelling.

Daarom is SKON in 2016 begonnen met onderzoek naar de lokale democratie en de verkiezing van de gemeenteraad, via het Lokaal Kiezersonderzoek (LKO). Elke vier jaar tijdens de raadsverkiezingen zal het kiezersonderzoek worden verricht.

Het team.

Het Lokaal Kiezersonderzoek van 2022 wordt aangestuurd door Giedo Jansen (UTwente) en Hans Vollaard (UU). Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Centerdata (via het LISS-panel).

Financiering.

De financiering van het project komt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Navigeer direct naar onze onderzoeken.