Europees
Kiezersonderzoek
Nederland
.

Sinds 1979 stemmen Nederlandse kiezers voor het Europees Parlement. Doordat de positie van het Europees Parlement in de afgelopen decennia is versterkt, is ook het belang van deze verkiezingen voor het functioneren van de Europese Unie toegenomen.

Onze doelstelling.

In 2019 nam SKON deel aan het al langer lopende internationale onderzoek European Election Studies. Dat onderzoek vindt al sinds 1979 plaats, eerst binnen en later buiten het raamwerk van de Eurobarometer. De data worden gedeponeerd bij het GESIS data archief in Keulen.

Het team.

Het Europees Kiezersonderzoek van 2019 werd in Nederland aangestuurd door Wouter van der Brug (UvA). De internationale aansturing gebeurde door een commissie voorgezeten door Wouter van der Brug en Sara Hobolt. Het onderzoek werd in Nederland uitgevoerd binnen het LISS-panel van Centerdata.

Financiering.

De financiering van het project kwam van de Amsterdam Center for European Studies (ACES) en de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON).

Navigeer direct naar onze onderzoeken.