Nationaal
Kiezersonderzoek
Nederland
.

Het langstlopende project van de SKON is het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO). Het NKO richt zich op de verkiezing van de Tweede Kamer. De organisatie van het Nationaal Kiezersonderzoek heeft geleid tot unieke, longitudinale data waarin we de opvattingen en gedragingen van Nederlandse kiezers decennia terug kunnen monitoren.

Onze doelstelling.

De gegevens uit het Nationaal Kiezersonderzoek zijn sinds de jaren 90 deels ingebed in het internationale vergelijkende project CSES, de Comparative Study of Electoral Systems. Hierin worden survey-gegevens uit tientallen landen over de hele wereld bijeengebracht, zodat onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen die landen mogelijk is.

Het team.

Het Nationaal Kiezersonderzoek van 2021 wordt aangestuurd door Marcel Lubbers (UU), Tom van der Meer (UvA), Kristof Jacobs (RU), Niels Spierings (RU), en Take Sipma (RU).
Het onderzoek werd uitgevoerd door Centerdata (via het LISS-panel) en I&O Research (via een steekproef getrokken door het CBS).

Financiering.

De financiering van het project kwam van data-infrastructuur ODISSEI en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Navigeer direct naar onze onderzoeken.