Stichting
Kiezersonderzoek
Nederland
.

Al sinds 1971 doet politicologisch Nederland systematisch survey-onderzoek naar verkiezingen en de kwaliteit van de democratie vanuit het perspectief van burgers.

In dat jaar kwam het Nationaal Kiezersonderzoek van de grond als project van alle leerstoelhouders Politicologie aan de Nederlandse universiteiten. Daarmee was Nederland een van de voorlopers in het kiezersonderzoek.

Onze doelstelling.

De Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) is een samenwerkingsverband tussen politicologen, bestuurskundigen, sociologen, en communicatiewetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten, het Sociaal en Cultureel Planbureau, en het Centraal Bureau voor Statistiek. De centrale doelstelling van de SKON is het begrijpen van verkiezingen, kiesgedrag en democratische legitimiteit in Nederland voor weten- schappelijke en maatschappelijke doeleinden.

De taakstelling.

1.

Geavanceerde analyse van individueel stemgedrag en verkiezingsuitslagen.

De kiezersonderzoeken van SKON voorzien in de nood- zakelijke gegevensverzameling en -distributie om universitaire onderzoekers in binnen- en buitenland in staat te stellen state-of-the-art onderzoek naar electorale verschijnselen te verrichten. Deze doelstelling is geïnstitutionaliseerd in de vorm van het ‘variabele deel’ van de vragenlijsten.

2.

Longitudinale analyse van individueel stemgedrag en verkiezingsuitslagen.

De kiezersonderzoeken van SKON voorzien in de nood- zakelijke gegevensverzameling en -distributie om universitaire onderzoekers in binnen- en buitenland in staat te stellen tijdsvergelijkend (longitudinaal) onderzoek naar electorale verschijnselen te verrichten. Deze doelstelling is geïnstitutionaliseerd in de vorm van het ‘vaste deel’ van de vragenlijsten.

3.

De verspreiding van de via het Nationaal Kiezersonderzoek verkregen kennis en kunde in de samenleving

Kort nadat de gegevens zijn verzameld worden de eerste resultaten van het onderzoek op een zo toegankelijk mogelijke wijze gepresenteerd in de vorm van een onderzoeksrapport, boek of monografie. Ook de verzamelde gegevens zelf worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld voor iedere geïnteresseerde onderzoeker. Deze website probeert meer inhoud te geven aan deze derde doelstelling.

4.

Het bijdragen aan een beter inzicht in de werking van democratie door deelname aan vergelijkende onderzoeksprojecten

De SKON neemt deel aan onderzoeksprojecten die als doel hebben om door internationale vergelijking een bijdrage te leveren aan de kennis over democratie en verkiezingen (zie onder ‘samenwerking’).

Ons team.

Het bestuur van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland bestaat uit voorzitter Wouter van der Brug (UvA), Joop van Holsteijn (UL), Henk van der Kolk (UTwente), Marcel Lubbers (UU), Tom van der Meer (UvA), Josje den Ridder (SCP), en Mariken van der Velden (VU).

De uitkomsten van dit survey-onderzoek hebben het maatschappelijke debat gevoed. In recente jaren onder meer via boeken als Democratie doorgelicht (geredigeerd door Rudy Andeweg en Jacques Thomassen) en Rumoer (door Jean Tillie, Joop van Holsteyn, Henk van der Kolk, en Kees Aarts), onderzoeksrapporten als Democratie Dichterbij: Het Lokaal Kiezersonderzoek 2018 (geredigeerd door Giedo Jansen). Onderzoek 2016 (geredigeerd door Kristof Jacobs), en daarnaast bijdrages aan beleidsrapporten, opiniestukken, blogs, en podcasts.

Ook hebben de projecten van de SKON hun weg gevonden in een groot aantal publicaties in wetenschappelijke boeken en tijdschriften. Onder andere de Staatscommissie Parlementair Stelsel heeft in haar onderzoek gebruik gemaakt van de bevindingen uit het Nationaal Kiezersonderzoek.

De gegevens van het kiezersonderzoeken van de SKON kunnen ook worden gekoppeld aan onderzoeken naar andere groepen burgers, zoals partijleden (in het partijledenonderzoek), Kamerleden (zoals in het Parlementsonderzoek), en gemeenteraadsleden. Waar mogelijk vindt enige afstemming plaats tussen deze onderzoeken.

Navigeer direct naar onze onderzoeken.