Om het Nationaal KiezersOnderzoek een zo breed mogelijke basis te verschaffen en om het NKO te koppelen aan zoveel mogelijk andere (inter)-nationale instituties en activiteiten, zijn vertegenwoordigers van SKON betrokken bij ICORE (International Committee for Research into Elections and Representative Democracy). ICORE is een in 1989 opgericht netwerk van nationale verkiezingsstudies in een groot aantal landen. Door ICORE wordt ook de internationale vergelijkbaarheid van verkiezingsstudies gestimuleerd. Deze internationale vergelijkbaarheid komt vooral tot uiting in het wereldwijde onderzoeksproject Comparative Study of Electoral Systems (CSES), gestart in 1994, waarbij van meet af aan Nederlandse kiezersonderzoekers betrokken zijn geweest.

Behalve de internationaal onderhoudt SKON contacten met beoefenaren van verschillende academische disciplines in Nederland die in hun werk aan kiezers- of verkiezingsonderzoek doen. De belangrijkste van deze disciplines buiten de politicologie zijn bestuurskunde, sociologie en communicatiewetenschappen.