In de onderstaande (chronologisch geordende) lijst zijn alle publicaties over en op basis van het NKO opgenomen die bij SKON bekend zijn, met uitzondering van de codeboeken. Mocht u een publicatie missen of van mening zijn dat één van de onderstaande publicaties onterecht is opgenomen in deze lijst kunt u contact opnemen met SKON.

 

1971

Stouthard, P.C. De verkiezingen van maart 1970. In: Acta Politica, 1971, 6, 1, pp. 18-28

 

1972 

Werkgroep Nationaal Kiezersonderzoek 1971, 1972, De Nederlandse kiezer '71, Boom en zoon, J.A., Meppel Janssens, Johannes M., "Non-voters, causal model and path analysis." Sociological Neerlandica. 1972, 8, (2), 103 - 110.

 

1973 

Janssen, E.J.M., 1973, De verkiezingen en de kiezers van 29-11-1972, pp. 68

Heunks, F.J., 1973, Alienatie en stemgedrag Werkgroep nationaal kiezersonderzoek, 1973, De Nederlandse Kiezer 1972, Alphen aan de Rijn

 

1974 

Daalder, Hans; Irwin, Galen A., "Interests and institutions in the Netherlands: An assessment by the people and by Parliament." Annals of the American Academy of Political and Social Science. May 1974, 413, 58 - 71.

Thomassen, J.J.A., "De betrouwbaarheid van vragen over kiesgedrag (The reliability of questions on voting behavior)." Acta Politica. Oct 1974, 9, (4), 398 - 412.

Wiebrens, C.J., Irwin, G.A. & J. Verhoef, 1974, Vragen en vraagstellingen in de kiezersonderzoeken. Een evaluatie, pp. 87

 

1975 

Daalder, Hans, "Parlementaire taken, machtsmiddelen -- en invloeden -- meningen van kamerleden en kiezers." In Daalder, Hans; et al, Parlement en Politieke Besluitvorming in Nederland. 67 - 114, Alphen aan den Rijn: Samsom,1975

Irwin, Galen A.; Thomassen, Jacques, "Issue-consensus in a multi-party system: Voters and leaders in the Netherlands." Acta Politica. Oct 1975, 10, (4), 389 - 420.

Miller, Warren E.; Stouthard, Philip, "Confessional attachment and electoral behavior in the Netherlands." European Journal of Political Research. Sep 1975, 3, (3), 219 - 258.

Thomassen, J.J.A., "Party identification as a cross-cultural concept: Its meaning in the Netherlands." Acta Politica. Jan 1975, 10, (1), 35 - 56.

 

1976 

Foppen, W., 1976, Government-policy. Consensus and polarization among Dutch voters, Erasmus Universiteit, Rotterdam, pp. 14

Thomassen, J.J.A. (1976) Party identification as a cross-national concept: its meaning in the Netherlands, in: I. Budge, I. Crewe & D. Farlie (eds.), Party Identification and Beyond. London: Wiley, 63-79. [reprint: Thomassen, J.J.A., Party identification as a cross-national concept: its meaning in the Netherlands, in: R.G. Niemi & H.F. Weisberg (eds.), Classics in voting behavior. Washington: Congressional Quarterly Inc., 1993, 263-266.

 

1977 

Bremer, R., 1977, Het participatieprofiel van de jongeren in de politiek. Een verkennende studie met gebruikmaking van de resultaten van het nationaal kiezersonderzoek 1977, Studiebureau van de Raad voor de Jeugdvorming, Amsterdam, pp. 69

Irwin, G.A., Verhoef, J. & C.J. Wiebrens, 1977, Werkgroep Nationaal Kiezersonderzoek, De Nederlandse kiezer 1977

 

1978 

1979 

Rallings, C.S. & R.B. Andeweg (1979) The changing class structure and political behaviour: A comparative analysis of lower middle class politics in Britain and the Netherlands, European Journal of Political Research, 7, 27-47.

 

1980 

1981 

Coolen, H.C.C.H. & J.L.A. van Rijckevorsel, 1981, Dutch law and order mentality in the seventies, Erasmus Universitaire Pers, RotterdamLeDuc, L. (1981) The dynamic properties of party identification: A four-nation comparison, European Journal of Political Research, 9, 257-268.

Eggen, A.J.Th., Eijk, C. van der & B. Niemöller, 1981, Kiezen in Nederland, Actaboek, Zoetermeer

 

1982 

Andeweg, R.B. (1982) Dutch Voters Adrift; on explanations of electoral change (1963-1977). Leiden: Leiden University (dissertatie). 1983Daemen, H.H.F.M., 1983, Burgerzin en politieke gematigdheid. Een toetsing van de theorie van de burgercultuur

Deth, Jan W. van, "Ranking the ratings: The case of materialist and post-materialist value orientations." Political Methodology. 1983, 9, (4), 407 - 432.

Eijk, C. van der, Koopman, M.J. & B. Niemöller, 1983, Dutch parliamentary election study 1982, CT-Press, Amsterdam

Eijk, C. van der & B. Niemöller, 1983, Electoral change in the Netherlands, CT-Press, Amsterdam

Irwin, Galen, "Notes on Recent Elections: The Dutch Parliamentary Election of 1982." Electoral Studies. Apr 1983, 2, (1), 69 - 76.Suijkerbuijk, P.A.G.M., 1983, Politiek vertrouwen: begripsvorming, meting en validering, Nijmegen

 

1984

1985 

Elsinga, E., 1985, Politieke participatie in Nederland gedurende de jaren zeventig, Universiteit Twente, Enschede, pp. 328, DissertationWinkels, J.W., 1985, Progressiviteit en conservatisme in Nederland. Enkele meet- en analyseproblemen, RUG, Sociologisch Instituut, Vakgroep Methoden en Technieken, Groningen

 

1986 

Eijk, Cees van der; Irwin, Galen; Niemoller, Kees, "The Dutch Parliamentary Election of May 1986." Electoral Studies. Dec 1986, 5, (3), 289 - 296.

 

1987 

Castenmiller, P. & P. Dekker, Politieke participatie van vrouwen en mannen in Nederland 1973-1986, In: Acta Politica, 1987, 22, 4, pp. 409-448

Eijk, C. van der & Ph. van Praag jr., 1987, De strijd om de meerderheid. De verkiezingen van 1986, CT-Press, Amsterdam

Irwin, G.A., Eijk, C. van der & J.J.M. van Holsteyn, Verzuiling, issues, kandidaten en ideologie in de verkiezingen van 1986, In: Acta Politica, 1987, 22, pp. 129-180

Holsteyn, J.J.M. van, Irwin, G.A.& C. van der Eijk, 1987, De Nederlandse kiezer '86, Steinmetz/SWIDOC, Amsterdam

 

1988 

Castenmiller, P., 1988, Participatie in beweging. Ontwikkelingen in politieke participatie in Nederland, SCP, Rijswijk, pp. 204 Eijk, C. van der, Irwin, G.A. & B. Niemöller, 1988, Dutch parliamentary election panel-study 1981-1986, Steinmetz/ SWIDOC, Amsterdam, pp. 311

 

1989 

Andeweg, R.B. (1989) Institutional conservatism in the Netherlands: proposals for and resistance to change, West European Politics, 12, 42-60 [also published in H. Daalder & G.A. Irwin (eds.), Politics in the Netherlands: How Much Change? London: Cass, 42-60].

Castenmiller, P. & F. Knol, 1989, Convergentie of divergentie. Sociale en culturele ontwikkelingen in stedelijke en landelijke gebieden, SCP, Rijswijk, 72CBS, 1989, Nationaal Kiezersonderzoek 1989, Deel 1: stemgedrag en politieke aspekten, kerncijfers

CBS, 1989, Nationaal kiezersonderzoek 1989, Deel 3: Religie en politieke aspecten, kerncijfers, Den Haag

Eijk, C. van der, Irwin, G.A. & B. Niemöller, 1989, Dutch parliamentary election study 1986 stratified sample, Steinmetz/SWIDOC, Amsterdam, pp. 203

Ganzeboom, H.B.G. & P.M. de Graaf, Veranderingen van onderwijskansen in Nederland tussen 1900 en 1980. In: Mens en Maatschappij, 1989, 64, pp. 58-78

Irwin, G.A. & J.J.M. van Holsteyn (1989a) Decline of the structured model of electoral competition, West European Politics, 12, 21-41 [also published in H. Daalder & G.A. Irwin (eds.), Politics in the Netherlands: How Much Change? London: Cass, 21-41].

Irwin, G.A. & J.J.M. van Holsteyn (1989b) Towards a more open model of competition, West European Politics, 12, 112-138 [also published in H. Daalder & G.A. Irwin (eds.), Politics in the Netherlands: How Much Change? London: Cass, 112-138].

Leijenaar, M.H., 1989, De geschade heerlijkheid. Politiek gedrag van vrouwen en mannen in Nederland, Leiden, Dissertation

1990 CBS, 1990, Nationaal Kiezersonderzoek 1989, Kerncijfers, deel 1. Stemgedrag en politieke aspekten. SDU/uitgeverij, Den Haag.

Deth, J.W. van (1990) Interest in politics, in: M. Kent Jennings et al, Continuities in Political Action. A Longitudinal Study of Politica Orientations in Three Western Democracies. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 275-312.

Eijk, C. van der, Ongerust over kiezersopkomst - terecht of niet? In: Namens, 1990, 5, 8, pp. 18-22.

Eijk, C. van der, Ph. Van Praag jr. Partijen, kiezers en verkiezingen. In: U. Becker (red.), Maatschappij, Macht, Nederlandse Politiek. Een inleiding in de politieke wetenschap. Amsterdam: Het Spinhuis, 1990, pp. 161-180.

Eijk, C. van der & E.V. Oppenhuis (1990) Turnout and second-order effects in the European Elections of June 1989: Evidence from the Netherlands, Acta Politica, 25, 67-94.

Graaf, P.M. de & H.B.G. Ganzeboom, Intergenerational educational mobility in the Netherlands for birth cohorts from 1891 through 1960. In: Netherlands Journal of Social Sciences, 1990, 26, 1, pp 35-40

Graaf, N.D. de & W. Ultee (1990) Individual preferences, social mobility and electoral outcomes, Electoral Studies, 9, 108-131.

Hendriks Vettehan, P.G.J. Postmaterialisme en stemgedrag. In: Mens en Maatschappij, 1990, 65, 2

Kriesi, H. The structure of belief systems in the Dutch general public. In: European Sociological Review, 1990, 6, pp. 165-180

Kriesi, H. (1990) The structure of belief systems in the Dutch general public, European Sociological Review, 6, 165-180.

Niemöller, B., C. van der Eijk. Partij en kiezer. Herwaardering van een relatie. In: DNPP Jaarboek 1989, Groningen: DNPP, 1990, pp. 1-19.

Schmeets, J.J.G. en E.J.E. Molin, 1990a, Constructie en evaluatie van weegmodellen in kiezersonderzoek (CBS, Heerlen). Schmeets, J.J.G. en E.J.E. Molin, 1990b, Dutch Parliamentary Election Study 1989. Netherlands Official Statistics, 2, p. 40-42.

Wittebrood, K. De (on)wetende burger? politieke kennis van de Nederlander. In: Namens, jrg. 5, afl. 7, 1990, pp. 18-24.

 

1991

Aarts, C.W.A.M. Non-electoral political participation and its social context. In: Politics and the individual, no. 1-1, 1991, pp. 29-47.

CBS, 1991a, Nationaal Kiezersonderzoek 1989, Kerncijfers, deel 2. Oordeel over partijen en politici en maatschappelijke waarden (SDU/uitgeverij, Den Haag).

CBS, 1991b, Nationaal Kiezersonderzoek 1989, Kerncijfers, deel 3. Religie en politieke aspecten (SDU/uitgeverij, Den Haag).

CBS, 1991c, De links-rechts zelfplaatsing van de kiezer. Sociaal-culturele Berichten, 91-12 (CBS, Voorburg/Heerlen). CBS, 1991d, Politieke waarden en politieke aspecten. Sociaal-culturele Berichten 91-13 (CBS, Voorburg/Heerlen).

Eijk, C. v.d. , Ph. Van Praag. Partijen, kiezers en verkiezingen. In: U. Becker (red.), Maatschappij, macht Nederlandse politiek. Een inleiding in de politieke wetenschap (2e herziene druk), Amsterdam: Het Spinhuis, 1991, pp. 161-180.

Gladdish, K. (1991) Governing from the Centre. Politics and Policy-Making in the Netherlands. London: Hurst & Company/'s-Gravenhage: SDU Uitgeverij.

Leijenaar, M.H. Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Den Haag: Emancipatieraad, 1991 (adviesnr. 111/20/91).

Richardson, B.M. (1991) European party loyalties revisited, American Political Science Review, 85, 751-775.

Schmeets, J.J.G., 1991, Het milieubesef en de politiek, In: Economisch Statistische Berichten, 3819, p. 776-778. Schmeets, J.J.G., 1991, Links-rechts zelfplaatsing: stabiliteit, betrouwbaarheid en validiteit (CBS, Heerlen).

SCP, Politieke opvattingen en politieke participatie, In: Sociale en culturele verkenningen 1991. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA, pp. 11-18 in SCP.

 

1992 

Aarts, C.W.A.M. , H.G. van der Kaap, A.M.B. Michels en J.J.A. Thomassen. Politieke problemen en strijdpunten, In: J.J.M. van Holsteyn & G.A. Irwin (red.). De Nederlandse Kiezer 1989, Steinmetzarchief/ SWIDOC, Amsterdam, 1992, pp. 65-122.

Anker, H. Normal Vote Analysis. Amsterdam: het Spinhuis (dissertatie).

Anker, H., J.J.M. van Holsteyn, B. Niemöller, en J.N. Tillie, Politieke Voorkeur. In: J.J.M. van Holsteyn en G.A. Irwin (red.). De Nederlandse Kiezer 1989. Amsterdam: Swidoc. Anker, H. (1992) Normal Vote Analysis. Amsterdam: Het Spinhuis (dissertatie).

CBS, 1992b, Nationaal kiezersonderzoek 1971-1989: de invloed van de herweging. Sociaal-culturele Berichten 92-19 (CBS, Voorburg/Heerlen).

Converse, P.E. & R. Pierce (1992) Partisanship and the party system, Political Behavior, 14, 239-260.

Deth, J.W. van , M.H.Leijenaar en K. Wittebrood, Politieke oriëntaties, in: J.J.M. van Holsteyn en G.A. Irwin (red.), De Nederlandse Kiezer 1989, Amsterdam: Steinmetz/Swidoc/Skon, 1992, pp. 33-63.

Deth, J.W. van, M.H. Leijenaar en K. Wittebrood, Op weg naar een brede volkspartij? In: G. Voerman (red.), DNPP Jaarboek 1991, Groningen: RUG, 1992, pp. 103-122.

Eijk, C. v.d., B. Niemöller. Responses to evolving social and attitudinal structures in western countries, The Netherlands. In: M.N. Franklin et al (eds.), Electoral change, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp. 255-283.

Eijk, C van der, P. Pennings, A.C. Wille. Politieke betrokkenheid - is de burger afgehaakt? In: J.J.M. van Holsteyn en G.A. Irwin (red.), De Nederlandse kiezer 1989, Amsterdam: Steinmetzarchief/Swidoc/Skon, 1992, pp. 137-155.

Graaf, P.M. de & R. Luijkx, Van 'ascription' naar 'achievement' ? Trends in statusverwerving in Nederland tussen 1930 en 1980. In: Mens en Maatschappij, 1992, 67, 4

Graaf, N.D. de, Nieuwbeerta, P. & A. Heath, 1992, Intergenerational class mobility and political preferences in Germany, the Netherlands, Britain and the United States. Paper presented at the APSA annual meeting in Chicago, 3-6

Hermsen, A.J.H.M., 1992, Votes and policy preferences. Equilibria in party systems, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht, dissertation, pp. 162.

Hillebrand, R. De antichambre van het Parlement: Kandidaatstelling in Nederlandse Politieke Partijen, Leiden: DSWO Press, 1992, 372 pp. (dissertatie).

Holsteyn, J.J.M. van , G.A. Irwin. Politici en politieke partijen, in: J.J.M. van Holsteyn, G.A. Irwin (red.), De Nederlandse kiezer 1989, Amsterdam: Steinmetzarchief/ SWIDOD/ SKON, 1992, pp. 123-176.

Holsteyn, J.J.M. van, Kiezersonderzoek in Nederland, in: H. Daalder, D.J.M. Schuyt (red.), Compendium politiek en samenleving in Nederland, Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum, 1992, pp. A1400.

Holsteyn, J.J.M van, G.A. Irwin (red.) De Nederlandse kiezer 1989, Amsterdam: Steinmetzarchief/SWIDOC/SKON, 1992.

Leijenaar, M.H.: Vrouwen en Politiek in Nederland, , N. van Dam, in: Compendium Politiek en Samenleving in Nederland, Alphen a/d Rijn: Samson uitgeverij, A1600.

Leijenaar, M.H., J.W. van Deth en K. Wittebrood, Politieke oriëntaties. In: J. van Holsteyn en G.A. Irwin (red.), De Nederlandse Kiezer 1989, Amsterdam: Steinmetz/Swidoc/Skon, 1992, pp. 33-63.

Nieuwbeerta, P. & N.D. de Graaf, Intergenerationele klassenmobiliteit en politieke voorkeur in Nederland tussen 1970 en 1986. In: Mens en Maatschappij, 1992, 67, 3, pp. 255-272.

Praag, jr., Ph. van. The Netherlands 1989 Campaign. In: S. Bowler, D.M. Farrell (eds.), Electoral strategies and political marketing, London/New York: Macmillan/St, Martins Press, 1992, pp. 144-162.

Schmeets, J.J.G., 1992a, Party choice in the Netherlands: Model, weighting and political interest. In: Schmeets, J.J.G., Odekerken, M.E.P. en F.J.R. van de Pol (eds), Developments and applications in structural equation modelling (Sociometric Research Foundation, Amsterdam), p. 121-135.

Schmeets, J.J.G., 1992b, Het stemgedrag van ouderen: motieven en achtergronden. In: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 5, p. 179-187.

Schmeets, J.J.G. en E.J.E. Molin, 1992, Links-rechts zelfplaatsing en partijkeuze: een verklaringsmodel. In: Mens en Maatschappij, 1, p. 45-60.

Schram, A. & H. van Ophem, 1992, Party identification and party choice. A discrete hazard model, UvA, Afdeling Micro-economie, CREED, Amsterdam SCP, Participatie en beleid. In: Sociaal en Cultureel Rapport 1992. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA pp. 479-527.

 

1993

Andeweg, R.B De burger in de Nederlandse Politiek. In: Andeweg, Hoogerwerf en J.J.A. Thomassen, Politiek in Nederland, 4e druk, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1993, pp. 77-100.

Andeweg, R.B. & G.A. Irwin (1993) Dutch Government and Politics. London: MacMillan/New York: St Martin's Press.

Dekker, P. & P. Ester (1993a) Authoritarianism and social dicrimination, in: P. Dekker & P. Ester (eds.), Social and political attitudes in Dutch society. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA, 131-191.

Dekker, P. & P. Ester (1993b) The Netherlands in comparative perspective, in: P. Dekker & P. Ester (eds.), Social and political attitudes in Dutch society. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA, 209-211.

Denters, S.A.H. , P.A.T.M. Geurts, Aspects of political alienation: an exploration of their differential origins and effects. Acta politica, Meppel, no. 18-4, pp. 445-469.

Deth, J.W. van , J.J.A. Thomassen, Protestantisme en progressiviteit. In: J.Th.A. Bressers, J.J.A. Thomassen, F.A. van Vught (red.) Politicologie en het Openbuur Bestuur, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1993, pp. 118-134.

Gijsberts, M., 1993, Culturele Veranderingen. Het wegen waard, SCP, Rijswijk, pp. 100, Dissertation

Listhaug, O., 1993, The dynamics of political trust. Paper prepared for presentation at the meeting of the EFS-project "Beliefs in Government", Central European University, Budapest, March 5-8, 1993 University of Trondheim, Trondheim, pp. 37 + encl.

Inglehart, R. & R.B. Andeweg (1993) Change in Dutch political culture: A silent or silenced revolution?, West European Politics, 16, 345-361.

Michels, A.M.B.: Nederlandse politieke partijen en hun kiezers (1970-1989). Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente, Enschede, 1993.

Middendorp, C.P., Luijten, J.W. & R. Dooms, Issue-voting in the Netherlands. Two-dimensional issue- distances between own position and perceived party position as determinants of the vote. In: Acta Politica, 1993, 1, pp. 39-59

Nieuwbeerta, P., Graaf, N.D. de & W.C. Ultee, 1993, Contextual effects of social mobility on political party reference in 16 OECD countries: 1964-1991. Paper presented at the meeting of the ISA Research Committee on Social Stratification (RC-28), May 20-23 1993, Trondheim, Norway

Nieuwbeerta, P. & N.D. de Graaf (1993) Intergenerational class mobility and political preferences between 1970 and 1986 in the Netherlands, The Netherlands' Journal of Social Sciences, 29, 28-45.

Schmeets, J.J.G. en F.W.J. Otten, 1993, Opkomst bij verkiezingen van vrouwen en mannen: uit balans? In: Mens en Maatschappij, 2, p. 175-185.

Thomassen, J.J.A.: Party identification as a cross-national concept: its meaning in the Netherlands. Richard G. Niemi en Herbert F. Weisberg (red.) Classics in voting behavior. Congressional Quarterly Inc., Washington, 1993, pp. 263-266.

Visser, M.: Group Identifications and Voting Behavior: the Dutch Case. In: Politics and the individual, no. 3-1, 1993, pp. 57-73.

 

1994

Anker, H.: Is de Nederlandse Kiezer op drift geraakt?. In: G. Voerman (red.), DNPP Jaarboek 1993. Groningen. pp. 145-164.

Anker, H. Over Electoraal Onderzoek. In: Socialisme en Democratie, 51, 1994, pp. 3-14.

Anker, H, E.V. Oppenhuis, Profiteert de PvdA van een hoge opkomst? In: Socialisme en Democratie, 51, pp. 15-24.

CBS, 1994a, Nationaal kiezersonderzoek 1971-1989: politieke verschuivingen. Sociaal-culturele Berichten 94-3 (CBS, Voorburg/Heerlen).

CBS, 1994b, Trends in politieke partijvoorkeur 1989-1992, Sociaal-culturele Berichten 94-5 (CBS, Voorburg/Heerlen). 

CBS, 1994c, Nationaal Kiezersonderzoek 1994, Kerncijfers (CBS, Voorburg/Heerlen).

Dekker. P: Lokale binding: woonplaats als achtergrond en orientatie van sociale en politieke opvattingen en participatie" In V. Veldheer, P. Dekker, T. van der Pennen, Elisabeth ter Borg, Peter Castenmiller en Jos van Kesteren: Het lokale profiel.Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA, pp. 21-51.

Eijk, C. v.d., B. Niemöller: Election Studies in the Netherlands: Pluralism and Accomodation. In: European Journal of Political Research, 1994, 25, pp. 323-342.

Gunsteren, H. van, R. Andeweg. Het Grote Ongenoegen: over de kloof tussen burgers en politiek, Haarlem: Aramith, 1994, p. 128.

Holmberg, S. (1994) Party identification compared across the Atlantic, in: M. Kent Jennings & Th.E. Mann (eds.), Elections at Home and Abroad. Essays in Honor of Warren E. Miller, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 93-121.

Holsteyn, J.J. M. van: Het woord is aan de kiezer. Een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen, Leiden: DSWO Press, 1994, p. 355. (dissertatie).

Irwin, G.A.: , H.M. Narud, Must the Breaker Pay? Cabinet Crisis and Electoral Trade-offs. In: Acta Politica, 29/3, 1994, pp. 265-284.

Leijenaar, M.H. The Netherlands. In: B. Nelson and N. Chowdhuvy (ed.), Women and Politics Worldwide, New Haven & London: Yale University Press, 1994, pp. 496-511.

Leijenaar, M.H., B. Niemöller: Het Profiel van de PvdA-achterban. In: Socialisme en Democratie, 1994, jrg. 51, nr. 1, pp. 36-47, (ISSN 0037 8135).

Schmeets, H., 1994a, Politiek en levensbeschouwing, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 4-5.

Schmeets, H., 1994b, Cynisme over de politiek toegenomen, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 9.

Schmeets, H., 1994c, Kok: meeste vertrouwen als premier, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 16.

Schmeets, H., 1994d, Nieuwe partijen van oudere kiezers, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 20.

Schmeets, H., 1994e, Weinig Euro-enthousisme, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 21.

Schmeets, H., 1994f, Waarden, normen en het gedrag van vier generaties, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 22-23.

Schmeets, H., 1994g, Eind aan de ideologie?, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 24.

Schmeets, H. en A. Elkink, 1994, Welke problemen zijn nu eigenlijk urgent?, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 6-7.

Schmeets, H. en J. Janssen, 1994, Wie is dit?, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 15.

Schmeets, H. en P. Remmerswaal, 1994, Het woord is aan de kiezer, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 2.

Schmeets, H. en M. Widdershoven, 1994a, Twijfelende kiezers, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 3.

Schmeets, H. en M. Widdershoven, 1994b, Herwegen noodzakelijk, CBS-INDEX, Nationaal Kiezers Onderzoek, p. 8. SCP, Participatie en beleid. In: Sociaal en Cultureel Rapport 1994. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA pp. 573-610.

SCP, Publieke opinie en overheid. In: Sociale en culturele verkenningen 1994. Rijswijk/ Den Haag: SCP/VUGA pp. 11-37.

Thomassen, J.J.A., The intellectual history of election studies. Special issue. In: European Journal of Political Research, no. 25-3, 1994, pp. 239-245.

Visser, M.: Policy Voting. Projection and Persuasion. An Application of Balance Theory to Electoral Behavior. In: Political psychology, no. 15-4, 1994, pp. 699-711.

Westerloo, G. van, Het negatieve advies van Mohammed Rabbae en de censuur van het CBS op het Nationaal Kiezersonderzoek. In: Vrij Nederland, 26 maart 1994.

 

1995 

Aarts, C.W.A.M.: Nationale politieke problemen, partijcompetentie en stemgedrag. In: J.J.M. van Holsteijn, B. Niemöller (red.) De Nederlandse kiezer 1994, DSWO Press, Rijksuniversiteit Leiden, 1995, pp. 173-190.

Andeweg, R.: Afscheid van de verzuiling?, in: J.J.M. Holsteyn, B. Niemöller (red.), De Nederlandse kiezer 1994, Leiden: DSWO Press, 1995, pp. 111-125.

Becker, J. , A. van den Broek, P. Dekker en M. Nas (1995) Het sociale draagvlak nader onderzocht. In J. Becker et al.: Publieke opinie en milieu. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA pp. 29-67.

CBS, 1995, Nationaal Kiezersonderzoek Panel 1989-1994, Kerncijfers (CBS, Voorburg/Heerlen).

Denters, S.A.H.: Voter turnout in Dutch Elections. In: J.Font, R.Viros (eds.), Electoral Abstentions in Europe, Institute de Ciencies Politiques i Socials, Barcelona, 1995, pp. 113-146.

Denters, S.A.H., P.A.T.M. Geurts: Burgerzin: politieke oriëntaties van kiezers, in: J.J.M. van Holsteyn en B. Niemöller (red.), De Nederlandse kiezer 1994, DSWO Press, Leiden, 1995, pp. 96-110.

Eijk, C. v.d.: Strijdpunten en Politieke Voorkeuren, in: B. Niemöller en J.J.M. van Holsteyn (red.) De Nederlandse Kiezer 1994, Leiden: DSWO Press, 1995, pp. 157-172.

Graaf, N.D. de, P. Nieuwbeerta & A. Heath (1995) Class mobility and political preferences: individual and contextual effects, American Journal of Sociology, 100, 997-1027.

Hillebrand, R.: , G.A. Irwin: Op naar paars, in: J.J.M. van Holsteyn, B. Niemöller (red.), De Nederlandse Kiezer 1994, Leiden: DSWO Press, 1995, pp. 225-235.

Holmberg, S.: ****. In: Klingemann, H-D, Fuchs, D. (eds.) Citizens and the state. Beliefs in Government volume I. Oxford University Press 1995, pp. **-**.

Holsteyn, J.J.M. van: De Kamerverkiezingen van 3 mei 1994, in: J.J.M. van Holsteyn, B. Niemöller (red.), De Nederlandse Kiezer 1994, Leiden: DSWO Press, 1995, pp. 71-82.

Holsteyn, J.J.M., B. Niemöller (red.) De Nederlandse Kiezer 1994, Leiden: DSWO Press, 1995, vii + 261 pp. Holsteyn, J.J.M., B. Niemöller, Inleiding: met het oog op de kiezer, in: J.J.M. van Holsteyn, B. Niemöller (red.), De Nederlandse Kiezer 1994, Leiden: DSWO Press, 1995, pp.1-5.

Irwin, G.: Tussen de verkiezingen, in: J.J.M. van Holsteyn, B. Niemöller (red.), De Nederlandse kiezer 1994, Leiden: DSWO Pressm 1995m pp. 9-26.

Kaashoek, R.: Economie en stemgedrag, in: J.J.M. van Holsteyn, B. Niemöller (red.), De Nederlandse kiezer 1994, Leiden: DSWO Press, 1995, pp.191-204.

Kleinnijenhuis: De kiezer en de media. In: Kleinnijenhuis e.a. (red.), De Democratie op Drift, Amsterdam: VU-Uitgeverij, 1995, pp. *****

Listhaug, O. (1995) The dynamics of trust in politicians, in: H.-D. Klingemann & D. Fuchs, (eds.), Citizens and the state. Beliefs in Government. Oxford: Oxford University Press, 261-297.

Nieuwbeerta, P. (1995) The Democratic Class Struggle in Twenty Countries 1945-1990. Amsterdam: Thesis Publishers (dissertatie).

Schendelen, M.P.C.M. van, Meneer Van Dalen wacht op antwoord. In: Intermediair, 1995, 31, 45.

Schmeets, J.J.G., 1995, Het minderhedenvraagstuk en de Nederlandse kiezer. In: Laan, P., van der, en F.W.M. Huls (red.), Allochtonen in Nederland 1995, (CBS, Voorburg/Heerlen), p. 49-56.

Schmitt, H. & S. Holmberg (1995) Political parties in decline?, in: H.-D. Klingemann & D. Fuchs (eds.), Citizens and the State. Oxford: Oxford University Press, 95-133.

Smeets, I.S.M.A.: Facing another Gap: An Exploration of the Discrepancies between voting Turnout in Survey Rescue and Official Statistics. In: Acta politica, Meppel, no. 30-3, 1995, pp. 105-108.

Smeets, I.S.M.A., Opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In: J.J.M. van Holsteijn, B. Niemöller (red.), De Nederlandse kiezer 1994, DSWO Press, Rijksuniversiteit Leiden, 1995, pp. 56-70.

Thomassen, J.J.A.: Democratie in Nederland. In: J.J.M. van Holsteijn, B. Niemöller (red.), De Nederlandse Kiezer 1994, DSWO Press, Rijksuniversiteit Leiden, 1995, pp.85-95.

Tillie, J.: Party Utility and Voting Behaviour. Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Het Spinhuis, 1995, p. 163. (dissertatie)

Topf, R. (1995) Electoral participation, in: H.-D. Klingemann & D. Fuchs (eds.), Citizens and the State. Oxford: Oxford University Press, 27-51.

Visscher, G., 1995, Kiezersonderzoek op een dwaalspoor. De in politiek geïnteresseerde burger als selffulfilling prophecy, SDU, Den Haag, pp.64

 

1996 

Andeweg, R.B., Elite-Mass Linkages in Europe: Legitimacy Crisis or Party Crisis?, in: J. Hayward (ed.), Elitism, Populism and European Politics, Oxford: Clarendon Press, 1996, pp. 143-163.

Andeweg, R.B. (1996) Institutional reform in Dutch politics: Elected prime minister, personalized PR, and popular veto in comparative perspective, Acta Politica, 32, 227-257.

Andeweg, R.B. & J. van Holsteyn (1996) A hidden confidence gap? The question of nonresponse bias in measuring political interest, The Netherlands' Journal of Social Sciences, 32, 127-142.

Brug, van der W. (1996) Where is the Party? Voters Perceptions of Party Positions. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (dissertatie).

CBS, 1996a, Politieke verschuivingen 1971-1994. Sociaal-culturele Berichten 96-7 (CBS, Voorburg/Heerlen).

CBS, 1996b, Politiek zelfvertrouwen en cynisme. Sociaal-culturele Berichten 96-18 (CBS, Voorburg/Heerlen).

Dongen, M.E. van den, Individualisering en postmaterialisme. In: Acta Politica, 1996, 31, 1, pp. 3-24

Goor, H. van, Marginaal, het lijk uit de kast. Non-respons om het Nationaal Kiezersonderzoek. In: Sociologische Gids, 1996, 3, pp. 166-170

Jennings, M.K. (1996) Partisan commitment and electoral behavior in the Netherlands, Acta Politica, 31, 391-445.

Kersbergen, van, Loopt de keizerin zonder kleren? In: Beleid en Maatschappij, 1996, 23/5, p. 254-263.

Nieuwbeerta, P. (1996) The democratic class struggle in postwar societies: Class voting in twenty countries, 1945-1990, Acta Sociologica, 39, 345-384.

Schmeets, J.J.G., Scheepers, P.L.H. en A.J.A. Felling, 1996, Het minderhedenvraagstuk en de partijkeuze in: Mens en Maatschappij, 2, p. 131-141.

Schmeets, J.J.G. en F.W.J. Otten, 1996, Opkomst bij verkiezingen en stemgelegenheid. In: Beleidsanalyse, 3, p. 14-19. SCP: Participatie. In: Sociaal en Cultureel Rapport 1996. Rijswijk/Den Haag: SCP/ VUGA. pp. 529-560.

Whitten, Guy D.; Palmer, Harvey D., "Heightening comparativists' concern for model choice: Voting behavior in Great Britain and the Netherlands." American Journal of Political Science. Feb 1996, 40, (1), 231 - 260.

 

1997 

Brug, van der W.: Where is the Party? Voters Perceptions of Party Positions. Universiteit van Amsterdam, 1997. (dissertatie)

Flight, S., 1997, Twaalf jaar politieke strijdpunten. De invloed van issues bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 1982, 1986, 1989 en 1994, Fac. PSCW Amsterdam, pp. 75

Irwin, G.A., J.J.M. van Holsteyn, Where to From Here? Revamping Electoral Politics in the Netherlands. In: West European Politics, 20/2, 1997, pp. 151-182.

Mooij, M. de, 1997, Storting en Tweede Kamer, vertegenwoordiging voor het volk. Een vergelijkend onderzoek naar het politieke kontakt tussen partij elites en hun electoraat in Noorwegen en in Nederland, Leiden, pp. 73.

Scheepers, P., Schmeets H. en A. Felling, 1997, Fortress Holland? Support for ethnocentric policies among the 1994-electorate of The Netherlands. In: Etnic and Racial Studies, 1, p. 146-159.

Schmeets, J.J.G. en F.W.J. Otten, 1997a, Verschuivingen in het milieubesef en de invloed op de stemkeuze. Kwartaalstatistieken Milieu, 1, p. 37-42.

 

1998 

Alvarez, R. Michael; Nagler, Jonathan, "When politics and models collide: Estimating models of multiparty elections." American Journal of Political Science. Jan 1998, 42, (1), 55 - 96.

Brug, W. van der (1998). `The Informed Electorate. Political Perceptions and Party Behavior', Acta Politica 33:20-55.

Brug, W. van der. (1998) Distorted Perceptions and Electoral Processes. Acta Politica 33: 339-361.

Egmond, M. van, N.D. de Graaf & C. van der Eijk (1998) Electoral participation in the Netherlands: individual and contextual influences, European Journal of Politiacl Research, 34, 281-300.

Irwin, G.A. (1998) Ups and downs on the right: The VVD and CDA in the Netherlands, in: F.L. Wilson (ed.), The European Center-Right at the End of the Twentieth Century. New York: St Martin's Press, 139-171.

Janssen, J.P.G., A. Need & N.D. de Graaf (1998) Does intergenerational class and religious mobility affect class based and religious based voting?, Acta Politica, 33, 56-76.

Pennings, P. (1998a) The triad of party system change: Votes, office and policy, in: P. Pannings & J.-E. Lane (eds.), Comparing Party System Change. London: Routledge, 79-100.

Pennings, P. (1998b) Party responsiveness and socio-economic problem-solving in Western democracies, Party Politics, 4, 119-130.

SCP (1998) hoofdstuk 5, politieke verscheidenheid, in: Sociaal Cultureel Rapport 1998, 25 jaar sociale verandering, Rijswijk, SCP, 1998 (pp 159-188).

SCP (1998) hoofdstuk 17, participatie, in: Sociaal Cultureel Rapport 1998, 25 jaar sociale verandering, Rijswijk, SCP, 1998 (pp 737-778).

Tillie, J. & M. Fennema (1998) A rational choice for the extreme right, Acta Politica, 33, 223-249.

Voogt, R.J.J., W.E. Saris & B. Niemöller (1998) Non-respons, and the gulf between the public and the politicians, Acta Politica, 33, 250-280.

 

1999 

Aarts, C.W.A.M., St.E. MacDonald & G. Rabinowitz (1999) Issues and party competition in the Netherlands, Comparative Political Studies, 32, 63-99.

Andeweg, R.B. (1999) Parties, pillars and the politics of accommodation: weak or weakening linkages? The case of Dutch consociationalism, in: K.R. Luther & K. Deschouwer (eds.), Party Elites in Divided Societies: Political Parties in Consociational Democracy. London: Routledge, 108-133.

Brug, W. van der (1999) Voters' perceptions and party dynamics, Party Politics, 5, 147-169.

Dalton, R.J. (1999) Political support in advanced industrial democracies, in: P. Norris (ed.), Critical Citizens. Oxford: Oxford University Press, 57-77.Dekker, P en de Hart, J (1999) Het sociale kapitaal van de Nederlandse kiezer, in: Tijdschrift voor Sociologie, volume 20, nr 3-4, pp. 303-332

Egmond, Marcel van, De Graaf, Nan Dirk, and Cees van der Eijk. "Electoral Participation in the Netherlands: Individual and Contextual Influences." European Journal of Political Research. 34:2 281-300.

Esaiasson P. (1999) Not All Politics is Local: The Geographical Dimension of Policy Representation, in: W.E. Miller et al., Policy Representation in Western Democracies, New York: Oxford University Press, 110-136.

Herrera Richard (1999), ‘The Language of Politics: A Study of Elite and Mass Understandings of Ideological Terminology in the United States and the Netherlands’, in Warren E. Miller et al., Policy Representation in Western Democracies (New York: Oxford University Press), pp. 59-86

Hillebrand, R. & G.A. Irwin (1999) Changing strategies: The dilemma of the Dutch Labour Party, in: W.C. Müller & K. Strom (eds.), Policy, Office or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions. Cambridge: Cambridge University Press, 112-140.

Holmberg Sören (1999), ‘Collective Policy Congruence Compared’, in Warren E. Miller et al., Policy Representation in Western Democracies (New York: Oxford University Press), pp. 87-109

Irwin, G.A. & J.J.M. van Holsteyn (1999) Parties and politicians in the parliamentary election of 1998, in: Acta Politica, 34, 130-157.

Miller Warren E. (1999), ‘Elite-Mass Linkages in Representative Democracy: Introduction’, in Warren E. Miller et al., Policy Representation in Western Democracies (New York: Oxford University Press), pp. 1-8

Nieuwbeerta, P. & N.D. de Graaf (1999) Traditional class voting in twenty postwar societies, in: G. Evans (ed.), The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, 23-56.

Pierce Roy (1999), ‘Mass-Elite Issue Linkages and the Responsible Party Model of Representation’, in Warren E. Miller et al., Policy Representation in Western Democracies (New York: Oxford University Press), pp. 9-32

Rochon, Th.R. (1999) The Netherlands. Negotiating Sovereignty in an Inderdependent World. Boulder: Westview Pres.

SCP (1999) hoofdstuk 1, Publieke opinie en overheid, in: Sociaal Culturele Verkenningen 1999, Den Haag: SCP/Elsevier, 1999 (pp. 9-53).

SCP (1999) hoofdstuk 5, Participatie en vertrouwen, in: Sociaal Culturele Verkenningen 1999, Den Haag: SCP/Elsevier, 1999 (pp. 141-170).

Thomassen J. (1999) Political Communication between Political Elites and Mass Publics: The Role of Belief Systems, in: W.E. Miller et al., Policy Representation in Western Democracies. New York: Oxford University Press, 33-58.

Wessels B. (1999) System Characteristics Matter: Empirical Evidence from Ten Representation Studies, in: W.E. Miller et al., Policy Representation in Western Democracies. New York: Oxford University Press, 137-161.

Wijnen, P. van (1999) The role of policy preferences in the Dutch national elections of 1998, Acta Politica, 34, 200-235.

 

2000

Aarts, C.W.A.M., J.J.A. Thomassen & P. van Wijnen (2000) The swamp of Dutch politics: how the impact of modernization on political behavior is modified by institutional context, in: O. van Heffen, W.J.M. Kickert & J.J.A. Thomassen (eds.), Governance in Modern Society. Effects, Change and Formation of Government Institutions. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 87-108. 

Aarts, C.W.A.M. en J.J.A. Thomassen. 2000. ‘Belangstelling voor politiek en politiek zelfvertrouwen’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 35-56. Den Haag: SDU.

Aarts, C.W.A.M. 2000. ‘Opkomst’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 57-76. Den Haag: SDU.

Brug, W. van der. 2000. ‘Politieke problemen, prioriteiten en partijkeuze’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 187-202. Den Haag: SDU.

Dalton, R.J. (2000)The decline of party identification, in: R.J. Dalton & M.P. Wattenberg (eds.), Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Societies. Oxford: Oxford University Press, 19-36.

Dalton, R.J., I. NcAllister & M.P. Wattenberg (2000)The consequences of partisan dealignment, in: R.J. Dalton & M.P. Wattenberg (eds.), Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Societies. Oxford: Oxford University Press, 37-63.

Dekker, P. (2000) Vijfentwintig jaar politieke betrokkenheid en participatie, In: A.E. Bronner et al. (red.), Recente ontwikkelingen in het marktonderzoek (Jaarboek 2000 van de NVMI). Haarlem: De Vrieseborch, 2000 (pp. 159-174).

Dekker, P. 2000. ‘Politieke participatie’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 77-92. Den Haag: SDU.

Dekker, P. Sociale en politieke participatietrends. In: P. Ester, D. van Houten en B. Steijn (red), Waan van de dag. Amsterdam: SISWO

Deth, J. van (2000) Political interest and apathy: The decline of the gender gap?, Acta Politica, 35, 247-274.

Heffen, O. van, W.J.M. Kickert & J.J.A. Thomassen (eds.) (2000) Governance in Modern Society. Effects, Change and Formation of Government Institutions. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Holsteyn, J.J.M. van & G.A. Irwin (2000) The bells toll no more: The declining influence of religion on voting behaviour in the Netherlands, in: D. Broughton & H.-M. Ten Napel (eds.), Religion and Mass Behaviour in Europe. London, etc.: Routledge, 75-96.

Holsteyn, J. van. 2000. ‘De kiezer verklaart’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 107-120. Den Haag: SDU.

Kolk, H. van der. 2000. ‘Aarzelende, wisselende en zwevende kiezers’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 93-106. Den Haag: SDU.

Kolk, H. van der. 2000. ‘Het afnemende belang van godsdienst en sociale klasse’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 121-138. Den Haag: SDU.

Kolk, H. van der. 2000. ‘Bijlage: nationaal kiezersonderzoek 1971-1998’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 219-234. Den Haag: SDU.

Mudde, C. & J. van Holsteyn (2000) The Netherlands: explaining the limited success of the extreme right, in: P. Hainsworth (ed.), The Politics of the Extreme Right. From the Margins to the Mainstream. London and New York: Pinter, 144-171.

Nieuwbeerta, P., N.D. de Graaf & W. Ultee (2000) The effects of class voting in post-war Western industrialized countries, European Sociological Review, 16, 327-348.

Pharr, S., R. Putnam & R.J. Dalton (2000) What's troubling the trilateral democracies, Journal of Democracy, 11, 7-25. [also in: S. Pharr & R. Putnam (eds.), Discontented Democrats: What's Troubling the Trilateral Democracies. Princeton: Princeton University Press.]

Scarrow, S. (2000) Parties without members?, in: R.J. Dalton & M.P. Wattenberg (eds.), Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Societies. Oxford: Oxford University Press.

Thomassen, J.J.A. 2000. ‘Politieke veranderingen in Nederland’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 17-34. Den Haag: SDU.

Thomassen, J.J.A. 2000. ‘Politieke veranderingen en het functioneren van de parlementaire democratie in Nederland’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 203-218. Den Haag: SDU.

Wijnen, P. van. 2000. ‘Ideologische oriëntaties en stemgedrag’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 139-152. Den Haag: SDU.

Wijnen, P. van. 2000. ‘Strijdpunten, tevredenheid met beleid en stemgedrag’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 153-166. Den Haag: SDU.

Wijnen, P. van. 2000. ‘Stemgedrag en de partij-politieke context’, in: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998, kiezers en de smalle marges van de politiek, 167-186. Den Haag: SDU.

Wijnen, P. van (2000) Candidates and voting behavior, Acta Politica, 35, 430-458.

 

2001

Brug, W. van der (2001). Analyzing party dynamics by taking partially overlapping snapshots. In: M. Laver (ed.), Estimating the Policy Postions of Political Actors. London: Routledge/ ECPR Studies in European Political Science 20 

Brug, W. van der. (2001). Perceptions, Opinions, and Party Preferences in the Face of a Real World Event: Chernobyl as a Natural Experiment in Political Psychology. Journal of Theoretical Politics 13: 53-80.

Graaf, N.D. de, A. Heath & A. Need (2001) Declining cleavages and political choices: The interplay of social and political factors in the Netherlands, Electoral Studies, 20, 1-15.

Van der Kolk, H. (2001) Meten wat we allemaal al weten: non-respons- en intervieweffecten bij de meting van opkomst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 in het Nationaal Kiezersonderzoek, in: Bonner, A.E., P. Dekker, J.C. Hoekstra et al, Ontwikkelingen in het marktonderzoek, jaarboek 2001, Uitgeverij de Vrieseborch, Haarlem p. 151 - 168.

 

2002 

Brants,B. and Hetty van Kempen (2002). The ambivalent watchdog: the changing cultureof political journalism and its effects. In: R. Kuhn and E. Neveu (eds.). Political journalism. New challenges, newpractices. London:Routledge. Pp.168-186.

Brink, Gabriel van den (2002) Mondiger of moeilijker., Een studie naar depolitieke habitus van hedendaagse burgers, Den Haag, SDU 90 12 097630

Brug vander , W. (2002). Zwevende of geemancipeerde kiezers? DNPP jaarboek 2003 (pp. 230-251). Groningen: RijksuniversiteitGroningen, DNPP.

Green-Pedersen,C., & Kersbergen van, K. (2002). ThePolitics of the `Third Way'. PartyPolitics, 8(5), 507-524.

QuinnKM, Martin AD An integrated computational model of multiparty electoralcompetition STATISTICAL SCIENCE 17(4): 405-419 NOV 2002

Voogt, R.J.J. and Hetty van Kempen (2002). Nonresponse bias and stimulus effects in the Dutch national electionstudy. In: Quality and Quantity 36:4.Pp. 325-345.

 

2003 

Aarts, K., & Semetko, H. A. (2003). The DividedElectorate: Media Use and Political Involvement. The Journal of Politics, 65(3), 759-784.

Andeweg,R. (2003a). Naschrift. NJB, Nederlandsjuristenblad, 78(42), 2204.

Andeweg,R. (2003b). Proeve van een vernieuwd kiesstelsel. NJB, Nederlands juristenblad, 78(30), 1542-1547.

Andeweg,R. B., & Thomassen, J. J. A. (2003). Tekenen aan de wand? Kamerleden,Kiezers en Commentatoren over de Kwaliteit van de Parlementaire Democratie inNederland. In C. C. Baalen van (Ed.), JaarboekParlementaire Geschiedenis 2003; Emotie in de politiek (pp. 26-35). DenHaag: SDU.

Brug W. van der (2003). Zwevende ofgeëmancipeerde kiezers. Jaarboek De Nederlandse Politieke Partijen 2002.

Brug,W. van der (2003). How the LPF fuelled Discontent: Empirical Tests ofExplanations of LPF-support. ActaPolitica. International Journal of Political Science 38(1): 89-106. 

Egmond van, M. H. (2003). RainFalls On All Of Us (But Some Manage To Get More Wet Than Others): PoliticalContext And Electoral Participation.

Goor van ,H. (2003). Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen? Non-respons inhet Nationaal Kiezersonderzoek revisited. SociologischeGids, 50(3), 231-235.

Holsteyn van, J., & Irwin, G. A. (2003). Never a dull moment: Pim Fortuyn and the Dutch parliamentary election of 2002. West European Politics, 26(2),41-66.

Holsteynvan, J. J. M. (2003). Minderheden en de verkiezingen van 15 mei 2002. In H.Pellikaan & M. Trappenburg (Eds.), Politiekin de multiculturele samenleving (pp. 101-125). Amsterdam: Boom.

Holsteynvan, J. J. M., Irwin, G. A., & Ridder, J. M. (2003). In the Eye of the Beholder: The Perception of the ListPim Fortuyn and the Parliamentary Elections of May 2002. Acta Politica, 38(1), 69-87.

Lawrence,Christopher Neil, "The Impact of Political Sophistication on theDecision-Making Processes of Voters." Dissertation, University ofMississippi, 2003.

Schmeets, H., & Janssen, J. P. G. (2003). Using national registrations to correct forselective non-response. Political preference of ethnic groups. Voorburg:Statistics Netherlands.

VoogtRJJ, Saris WE (2003) To participate or not to participate: The link betweensurvey participation, electoral participation, and political interest POLITICALANALYSIS 11 (2): 164-179 SPR 2003

 

2004 

Alvarez, R. M., & Nagler, J. (2004). Party System Compactness: Measurement and Consequences.Political analysis, 12(1), 46-62.

Andeweg, R. B. (2004). Parliamentary democracy in theNetherlands. Parliamentary affairs, 57(3),568-580.

Brockington, D. (2004). The Paradox of ProportionalRepresentation: The Effect of Party Systems and Coalitions on Individuals'Electoral Participation. PoliticalStudies, 52(3), 469-490.

Brug,W. van der (2004). Issue Ownership and Party Choice. Electoral Studies 23(2): 209-233.

Brug, W. van der (2004). How the LPF fuelled Discontent: Some Clarifications. Acta Politica. International Journal ofPolitical Science 39(1): accepted.

Brug van der , W. (2004b). Voting for the LPF: SomeClarifications. Acta Politica, 39(1),84-91.

Ganzeboom, H. B. G., & Luijkx, R. (2004). More recenttrends in intergenerational occupational class reproduction in the Netherlands1970-2004: evidence from an expanded database. Netherlands journal of social sciences, 40(2), 114-142.

Ganzeboom, H. B. G., & Luijkx, R. (2004). Recent trendsin intergenerational occupational class reproduction in the Netherlands1970-1999. In R. Breen (Ed.), Socialmobility in Europe (pp. 345-381). Oxford: Oxford University Press.

Goor van,H. (2004). Over grenscorrecties en trendlijnen. Een antwoord aan Te Grotenhuis,Ruiter en De Graaf. Sociologische Gids,51(2), 182-184.

Grotenhuiste, M., Ruiter, S., & Graaf de, N. D. (2004). Een grens te ver. Een methodologischcommentaar op ‘Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen?Non-respons inhet Nationaal Kiezersonderzoek revisited’ van Henk van Goor. Sociologische Gids, 51(2), 178-181.

Holsteynvan, J. J. M. (2004). Nederland is geen personendemocratie. Socialisme en democratie, 61(7-8),79-83.

Holsteynvan, J. J. M., & Irwin, G. A. (2004). Opiniepeilingen en kiesgedrag. In A.E. Bronner (Ed.), Ontwikkelingen in hetmarktonderzoek : jaarboek 2004 (pp. 53-66). Haarlem: Vrieseborch.

Holsteynvan, J. J. M., & Rydgren, J. (2004). Pim Fortuyn: Den holländskepopulisten. In J. Rydgren & A. Widfeldt (Eds.), Fån Le Pen till Pim Fortuyn – Populisme och parlamentariskhöger¬extremism i dagens Europa (pp. 125-146). Malmö: Liber.

Rydgren,J., & Holsteyn van, J. J. M. (2004). Holland and Pim Fortuyn: A Deviant Case or the Beginning ofSomething New? Current politics andeconomics of Europe, 13(3), 209-238.

 

2005  

Adriaanse, M., Brug van der , W., & Spanje van, J. (2005). De kiezerop drift? In K. Brants & j. v. P. Praag (Eds.), Politiek en media in verwarring : de verkiezingscampagnes in het langejaar 2002. Amsterdam: Het Spinhuis.

Andeweg,R. B., & Thomassen, J. J. A. (2005). Modes of Political Representation: Toward a New Typology. Legislative studies quarterly, 30(4),507-528.

Busch, M. L., & Reinhardt, E. (2005). Industrial Locationand Voter Participation in Europe. BritishJournal of Political Science, 35(4), 713-730.

Glasgow, G., & Alvarez, R. M. (2005). Voting behavior andthe electoral context of government formation. Electoral Studies, 24(2), 245-264.

Holsteynvan, J. J. M. (2005). Alles blijft anders: Nederlandse kiezers en verkiezingen in het begin van de 21e eeuw. Amsterdam: Aksant.

Padgett, S. (2005). The party politics of economic reform:Public opinion, party positions and partisan cleavages. German politics, 14(2), 248-274.

Pennings, P. (2005). Parties, Voters and Policy Priorities inthe Netherlands, 1971-2002. Party Politics,11(1), 29-45.

Rydgren,J., & Holsteyn van, J. J. M. (2005). Holland and Pim Fortuyn: a deviant case or the beginning ofsomething new? In J. Rydgren (Ed.), Movementsof exclusion: radical right-wing populism in the Western world (pp. 41-59).New York: Nova Science Publishers.

Thomassen, J. (ed.) (2005), The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press. 

Voogt, R. J. J. (2005). An Alternative Approach to CorrectingResponse and Nonresponse Bias in Election Research. Acta Politica, 40, 94-116.

 

2006 

Andeweg, R. B. (2006). Towards a StrongerParliament? Electoral Engineering of Executive–Legislative Relations. Acta Politica, 41, 232-248.

Belanger, E., & Aarts, K. (2006). Explaining the Rise ofthe LPF: Issues, Discontent, and the 2002 Dutch Election. Acta Politica, 41(1), 4-20.

Brooks, C., Nieuwbeerta, P., & Manza, J. (2006). Cleavage-basedvoting behavior in cross-national perspective: evidence from six postwardemocracies. Social science research, 35(1),88-128.

Duncan, F. (2006). A Decade of Christian Democratic Decline:The Dilemmas of the CDU, ÖVP and CDA in the 1990s. Government and opposition, 41(4), 469-490.

Eijk van der, C., Brug van der , W., Kroh, M., &Franklin, M. (2006). Rethinking the dependent variable in voting behavior: Onthe measurement and analysis of electoral utilities. ElectoralStudies, 25(3), 424-447.

Fennema, M., & Brug van der , W. (2006a). Der AufstiegPim Fortuyns im europäischen und historischen Kontext. In M. Minkenberg, D.Sucker & A. Wenninger (Eds.), RadikaleRechte und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland und Polen : Nationale undeuropäische Perspektiven. Bonn: Informationszentrum Sozialwissenschaften.

Fennema, M., & Brug van der , W. (2006b). Kariera Pima Fortuyina w perspektiewie europejskiej ihistorycznej. In M. Minkenberg, D. Sucker & A. Wenninger (Eds.), Prawicowy radykalizm i ksenofobia w Polsce iw Niemczech : Nacjonalne i europejskie perspektywy. Bonn: Informationszentrum Sozialwissenschaften.

Fennema, M., & Brug van der , W. (2006c). Nederlandseanti-immigrantenpartijen in Europees perspectief. In F. Tubergen van & I.Maas (Eds.), Allochtonen in Nederland ininternationaal perspectief (pp. 63-88). Amsterdam: Amsterdam UniversityPress.

Holsteynvan, J. J. M. (2006a). Geniaal, maar met te korte beentjes?: Over verkiezingen,kiezers en kiezersonderzoek in Nederland. Leiden: Universiteit Leiden.

Holsteynvan, J. J. M. (2006b). Nieuwe ronde, nieuwe kansen: over de electoralemogelijkheden van een conservatieve partij in Nederland. In H. Pellikaan (Ed.),Ruimte op rechts? : conservatieveonderstroom in de Lage Landen. Utrecht: Het Spectrum.

Holsteynvan, J. J. M., & Andeweg, R. B. (2006). Niemand is groter dan de partij:Over de personalisering van de Nederlandse electorale politiek Jaarboek Documentatiecentrum NederlandsePolitieke Partijen 2006. Groningen:DNPP.

Kroh, M. (2006). Taking Don't Knows as Valid Responses: AMultiple Complete Random Imputation of Missing Data. Quality and Quantity, 40(2), 225-244.

Rosema, M. (2006). Partisanship, candidate evaluations, andprospective voting. ElectoralStudies, 25(3), 467-488.

Schmeets, H. & R. van der Bie (2006), Enquêteonderzoek onder allochtonen: problemen, oplossingen en uitdagingen. Bevolkingstrends 54(1): 67-73. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Van der Kolk, H. & J. Thomassen (eds) (2006), The Dutch Electoral System on Trial, special issue (part I). Acta Politica 41(2), July 2006. 

Van der Kolk, H. & J. Thomassen (eds) (2006), The Dutch Electoral System on Trial, special issue (part II). Acta Politica 41(3), September 2006. 

 

2007  

Aarts, H. Kolk van der & M. Rosema (Eds.), Een verdeeld electoraat: de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Utrecht: Spectrum.

Andeweg, R. & J.J.A Thomassen (2007). Binnenhof van binnenuit. Tweede- Kamerleden over het functioneren van de Nederlandse democratie. Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur. 

Brug vander , W., & Mughan, A. (2007). Charisma, Leader Effects and Support for Right-Wing Populist Parties. Party Politics, 13(1), 29-51.

Levine,R. (2007). Sources of Bias in Voter Expectations under ProportionalRepresentation. Journal of electionspublic opinion & parties, 17(3), 215-234.

Rijken,S., Maas, I., & Ganzeboom, H. B. G. (2007). Access to higher education in the Netherlands: institutionalarrangements and inequality of opportunity. In Y. Shavit & G. Menahem(Eds.), Stratification in highereducation : a comparative study (pp. 266-293). Stanford, CA: StanfordUniversity Press. 

Vries de, C. E. (2007). Sleeping Giant: Fact or Fairytale? European Union Politics, 8(3), 363-385.

Schmeets, H. (2007), ‘Bijlage 2. Nationaal Kiezersonderzoek’, in: K. Aarts, H. van der Kolk & M. Rosema (ed.), Een verdeeld electoraat. Amsterdam: Spectrum, pp. 259-274.

Schmeets, H. (2007), ‘Grotere Sociale Samenhang’, in: CBS, De Nederlandse samenleving 2007. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, pp. 115-124. 

Schmeets, H. (2007), Politieke kwesties en partijkeuze. Economisch Statistische Berichten, 6 april, p. 2008. 

Schmeets, H. & F. Otten (2007), ‘Politieke opvattingen van stemgerechtigden met een laag inkomen’, in: C. Vrooman, S. Hoff, F. Otten & W. Bos (ed.), Armoedemonitor 2007. Den Haag/Voorburg: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek, pp. 156-170.

Schmeets, H. & R. van der Vliet (2007), ‘Positie allochtonen blijft kwetsbaar’, in: CBS, De Nederlandse samenleving 2007. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, pp. 115-124. 

 


2008 


Aarts, C.W.A.M. & J.J.A. Thomassen (2008), Een nieuwe dimensie in de Nederlandse politiek. Bestuurskunde 17(3): 47-55. 


Aarts, K. & H. Schmeets (2008), ‘Europese integratie en Nederlandse verkiezingen’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 137-146.


Aarts, K. & J. Thomassen (2008), Satisfaction with Democracy: Do Institutions Matter? Electoral Studies 27: 5-18. 


Aarts, K., & Thomassen, J. (2008). Dutch Voters and the Changing Party Space 1989-“2006. Acta Politica, 43, 203-234.


Akkermans M., Brouwers, J. en W. Burgers (2008). Training van interviewers. In: Schmeets, H. en R. van der Bie (red.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Voorburg/Heerlen: CBS, 77-82.


Berkel, K., van (2008). De steekproef. In: Schmeets, H. en R. van der Bie (red.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Voorburg/Heerlen: CBS, 29-34.


Holsteyn van, J. J. M., & Ridder den, J. (2008). Verandering in continuiteit:houdingen en gedragingen van Nederlandse. Bestuurskunde,17(3), 39-46.


Irwin, G.A., & Holsteyn van, J. J. M. (2008a). Scientific Progress, Educated Guesses or Speculation? On Some Old Predictions with Respect to Electoral Behaviour in the Netherlands. Acta Politica, 43, 180-202.


Irwin, G.A., & Holsteyn van, J. J. M. (2008b). What are they Waiting for? Strategic Information for LateDeciding Voters. International Journal ofPublic Opinion Research, 20(4), 483-493.


Karp, J. A., Banducci, S. A., & Bowler, S. (2008).Getting Out the Vote: Party Mobilization in a Comparative Perspective. British Journal of Political Science, 38(1),91-112.


Roest, A. & H. Schmeets (2008), Most Dutch agree on home interest deduction. Webmagazine, 13-8-2008. Den Haag/Heerlen: Statistics Netherlands.


Schmeets, H. & F. Otten (2008), ‘Politieke opvattingen van kiezers met weinig inkomen’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 147-156.


Schmeets, H. & H.J. Boonstra (2008), ‘Corrigeren voor de selectiviteit: de herweging’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 43-53.


Schmeets, H. & K. Aarts (2008), ‘De kiezer en de stemprocedures’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 109-118.


Schmeets, H. & R. van der Bie (2008), ‘Epiloog’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 169-172.


Schmeets, H. & R. van der Bie (ed.) (2008), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.


Schmeets, H. (2008), ‘De contouren van het Nationaal Kiezersonderzoek’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 7-14.


Schmeets, H. (2008), ‘Meer contacten, meer vertrouwen’, in: I. Beckers, R. van der Bie, W. Goede, E. Janissen & W. van Nunspeet (ed.), De Nederlandse Samenleving 2008. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 71-78.


Schmeets, H. (2008), ‘Probleemgebonden stemgedrag’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 129-136.


Schmeets, H. (2008), ‘Respons, selectiviteit en vertekening’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 35-42.


Schmeets, H. (2008), Growing scepticism towards Europe, Webmagazine, 19-8-2008. Den Haag/Heerlen: Statistics Netherlands.


Schmeets, H. (2008), National problems hardly related to regions. Webmagazine, 27-3-2008. Den Haag/Heerlen: Statistics Netherlands.


Schmeets, H. (2008), Nationale problemen in kaart gebracht. Bevolkingstrends 56 (1): 63-69.


Schmeets, H. (2008), Political engagement and cynicism go hand in hand. Webmagazine, 13-8-2008. Den Haag/Heerlen: Statistics Netherlands.


Schmeets, H. (2008), Social cohesion: an integrated empirical approach. Paper presented at the International Conference On Theoretical Perspectives On Social Cohesion and Social Capital, 15 May, Brussels. 


Schmeets, H. (2008), The Dutch Parliamentary Election Study 2006: non-response selectivity, stimulus effects and bias. Paper presented at the 19th International Workshop on Household Survey Nonresponse Ljubljana, Slovenia, 15-17 September. 


Schulte, M. (2008). Dataverzameling en het monitoren van het veldwerk. In: Schmeets, H. en R. van der Bie (red.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Voorburg/Heerlen: CBS, 93-102.


Van der Brug, W. (2008), De valkuil van der culturele maakbaarheid. Socialisme & Democratie 2008 (11): 28-37.


Van der Brug, W. (2008), Voor CDA is huidige beleidsrust een gevaarlijke electorale belofte. Christen Democratische Verkenningen 2008 (2): 136-143.


Van Holsteyn, J.J.M., & J. den Ridder (2008), Verandering in continuïteit: houdingen en gedragingen van Nederlandse kiezers. Bestuurskunde 17(3): 39-46.


Van Holsteyn, J.J.M., & R.B. Andeweg (2008), ‘Niemand is groter dan de partij; over de personalisering van de Nederlandse electorale politiek’, in G. Voerman (ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006, Groningen: DNPP: 105-134.


Vosmer, M. en F. Engelen (2008). Het herzien van de vragenlijst van het NKO 2006. In: Schmeets, H. en R. van der Bie (red.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Voorburg/Heerlen: CBS, 54-64.


Wetzels, W., H.J. Schmeets, J. van den Brakel en R. Feskens (2008). Het gebruik van attenties in enquêteonderzoek. In: Schmeets, H. en R. van der Bie (red.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Voorburg/Heerlen: CBS, 65-76.


 


2009  


Andeweg, R.B. & G.A. Irwin (2009), Governance and Politics of the Netherlands. Third rev. ed. Houndmills/New York: Palgrave Macmillan.


Bovens, M. & A. Wille (2009). Diploma Democracy, On the Tensions between Meritocracy and Democracy. Verkenning for the programme Contested Democracies Utrecht/Leiden, April 2009.


Vries de, C. E. (2009). The Impact of EU Referenda onNational Electoral Politics: The Dutch Case. West European Politics, 32(1), 152-171.


Koning, E.A. (2009) Women for women’s sake: Assesing symbolic and substantive effects of descriptive representation in the Netherlands. Acta Politica 44: 171-191.


Schmeets, H. (2009), Election Observation Missions: How to Assess Democracy? Paper presented at the ESRA-conference, 2 July, Warsaw. 


Schmeets, H. (2009), One in eight voters vote by proxy. Webmagazine, 2-6-2009. Den Haag/Heerlen: Statistics Netherlands.


Schmeets, H. (2009), ‘Religie en nationale problemen’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Religie aan het begin van de 21e eeuw. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 83-88.


Schmeets, J.J.G. (2009). Vertrouwen in onderzoek naar verkiezingen. Enkele opmerkingen over kiezersonderzoek en het beoordelen van verkiezingen. Inaugurale rede uitgesproken op 6 maart 2009. Maastricht: Maastricht University. 


Schmeets, H. & R. van der Bie (ed.) (2009), Religie aan het begin van de 21e eeuw. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.


Schmeets, H. & M. Coumans (2009), ‘Religie en vertrouwen’, in: H. Schmeets & R. van der Bie (ed.), Religie aan het begin van de 21e eeuw. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 109-115.


Te  Riele, S. & H. Schmeets (2009), Social Cohesion and Social Capital at Statistics Netherlands. Paper presented at the ESRA-conference, 3 July, Warsaw. 


Thomassen, J. & H. van der Kolk (2009), ‘Effectiveness and Political Support in Old and New Democracies’, in: H.-D. Klingemann (ed.), The Comparative Study of Electoral Systems. Oxford: Oxford University Press. 


Thomassen, J. & M. Rosema (2009), ‘Party Identification Revisited’, in: J. Bartle & P. Belluci (eds), Political Parties and partisanship. Social Identity and Individual Attitudes. London & New York: Routledge.


Van Holsteyn, J. (2009), De grijze reus roert zich niet. De electorale macht van kiezers op leeftijd. Socialisme & Democratie 66(12): 30-37.


Van Holsteyn, J.J.M. & R.B. Andeweg (2009), From Pillars to Persons: Disentangling Party and Person in Dutch Voters’ Minds. Paper presented to the Workshop ‘European Leaders and Democratic Elections’, European Consortium for Political Research Joint Sessions, Lisbon, 14-19 April 2009.


 


2010


Abramson, P.R., Aldrich, J.H., Blais, A., Diamond M., Diskin, A., Indridason, I.H., Lee, D.J. & R. Levine (2010), ‘Comparing strategic voting under FPTP and PR.’ Comparative Political Studies. 43(I): 61-90.


Andeweg, R.B. (2010), Political Parties in the Netherlands: Changes and Challenges. Paper presented to the conference ‘Political Parties and Democracy in Japan, East and Southeast Asia and Western Europe’, University of Tokyo, Tokyo, 20-21 October 2010.


Aarts, K. & H. Schmeets (2010), ‘Sociale Samenhang in de provincie’, in: H. Schmeets (ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 123-134.


Bovens, M.  & A. Wille (2010), ‘The Education Gap in Participation and its Political Consequences’. Acta Politica, 45(4): 393-422.


Dekker, P, De Goede, I. & J. van der Pligt (2010), De publieke opinie over kernenergie. Den Haag: SCP.


Irwin, G. & J. van Holsteyn (2010), Nieuwe vragen, oude antwoorden: Het debat over de opkomstplicht in Nederland. Res Publica 52(1): 19-43.


Schmeets, H. (2010), Het belang van de religieuze binding in sociale statistieken. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 1(3): 29-41. 


Schmeets, H. (2010), Increasing Response Rates and the Consequences in the Dutch Parliamentary Election Study 2006. Field Methods 22(4): 391-412.  


Schmeets, H. (2010), ‘Politieke participatie’, in: H. Schmeets (ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 71-79. 


Schmeets, H. (2010), ‘Religie en sociale samenhang’, in: H. Schmeets (ed.), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 165-182.  


Schmeets, H. (2010), ‘Social cohesion: an integrated empirical approach’, in: Hooghe (ed.),  Proceedings of conference Theoretical Perspectives on Social Capital. Brussels, 15 May 2008.


Schmeets, H. (ed.) (2010), Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie. Den Haag/Heerlen: CBS. 


Schmeets, H. (2010), The Assessment of Election in the OSCE region, 1996-2010. Paper presented at the conference European Consortium for Political Research (ECPR), Dublin, 1 September 2010.


Schmeets, H. (2010), The Impact of Religion on Social Cohesion in the Netherlands. Paper presented at the Dutch-Belgian Political Science Conference. Leuven, 27-28 May 2010.


Te Riele, S. & H. Schmeets (2010), ‘Hoogopgeleiden meer vertrouwen in politiek en instituties’, in: R. van der Bie, R. van Galen, W. de Goede, E. Janissen & N. Kooiman (eds), De Nederlandse samenleving 2010. Den Haag/Heerlen: CBS, pp. 175-184.   


Thomassen, J. (2010), De permanente crisis van de democratie. Enschede: Universiteit Twente.


Thomassen, J. (2010), Vertrouwen op democratie. Openbaar Bestuur 10: 2-6. 


Van Aelst, P., Van Holsteyn, J. & R. Koole (2010), Party members as part-time marketers? On the role of rank-and-file party members in (post?) modern election campaigns. Paper for Politicologenetmaal. Leuven, Belgium, 27-28 May 2010, 21 pp.


Van Holsteyn, J.J.M. & R.B. Andeweg (2010), ‘Demoted Leaders and Exiled Candidates; Disentangling Party and Person in the Voter’s Mind’. Electoral Studies 29(4): 628-635. 


Vosmer, M. en F. Engelen (2008). Het herzien van de vragenlijst van het NKO 2006. In: Schmeets, H. en R. van der Bie (red.), Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten. Voorburg/Heerlen: CBS, 54-64.


 


2011


Aarts, K & A. Blais (2011) ‘Pull or push? The relative impact of positive and negative leader evaluations on vote choice’, in: K. Aarts, A. Blais and H. Schmitt (ed.), Political leaders and democratic elections. Oxford: Oxford University Press. 


Aarts, K. & B. Aardal (2011), ‘Patterns of party evaluations’ in: How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 159-179. 


Aarts, K. (2011), ‘Politicologie: Kiezers’, in: P. Schnabel et al. (ed.) Gammacanon. Amsterdam: Meulenhof, 70-73.  


Aarts, K., Blais, A. & H. Schmitt (ed.) (2011) Political leaders and democratic elections. Oxford: Oxford University Press. 


Aarts, K., Linssen, R. & Schmeets, H. (2011). De mening van het electoraat over Europese integratie. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 120-127). Den Haag/Heerlen: CBS. 


Andeweg, R. & J. Thomassen (ed.) (2011), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 


Andeweg, R.B. & J.J.A. Thomassen (2011), Van Afspiegelen naar Afrekenen? De Toekomst van de Nederlandse Democratie. Leiden: Leiden University Press.


Andeweg, R.B. & J.J.M. van Holsteyn (2011), Second Order Personalization; Preference voting in the Netherlands. Paper presented at the European Consortium for Political Research General Conference, Reykjavik, 25-27 August 2011.


Andeweg, R.B. (2011), ‘Approaching Perfect Policy Congruence; Measurement, Development, and Relevance for Political Representation’, in: M. Rosema, B. Denters & K. Aarts (eds.), How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 39-52.


Arts, K. & Schmeets, H. (2011) Afschaffen hypotheekrenteaftrek impopulair. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-hypotheekrenteaftrek-art.htm.


Arts, K. & Schmeets, H. (2011). Politieke opvattingen van inkomensgroepen en huiseigenaren. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 202-212). Den Haag/Heerlen: CBS. 


Bovens, M. & A. Wille (2011), ‘Falling or Fluctuating Trust Levels? The Case of the Netherlands’, in:  M. Hooghe and S. Zmerli (eds.), Political Trust : Why Context Matters. Colchester: ECPR Press, pp.47-66.


Bovens, M. & A. Wille (2011), ‘Politiek Vertrouwen in Nederland: Tijdelijke Dip of Definitieve Daling’, In: R. Andeweg & J. Thomassen (eds.). Democratie Doorgelicht: het functioneren van de Nederlandse Democratie. Leiden: Leiden University Press, pp. 21-43


Bovens, M. & A. Wille (2011), Diplomademocratie: de spanning tussen meritocratie en democratie, Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker.


Dekker, P., De Goede, I. & J. van der Pligt (2011), ‘Kernenergie in de publieke opinie’, in: A.E. Bronner, P. Dekker, E. de Leeuw, L.J. Paas, K. de Ruyter, A. Smidts & J.E. Wieringa (ed.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek 2011 (MOA-jaarboek). Haarlem: Spaar en Hout, pp. 201-221.


Den Ridder, J. & P. Dekker (2011), ‘Het einde van het eerste decennium in perspectief’, in: P.  Dekker & J. den Ridder (ed.), Stemming onbestemd. Den Haag: SCP, pp. 32-58.


Den Ridder, J., Van Holsteyn, J. & R. Koole (2011), ‘De representativiteit van partijleden in Nederland’, in: R. Andeweg & J. Thomassen (ed.), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press, pp. 165-184.


Hakhverdian, A., Van der Brug, W. & C. de Vries (2011), Geen bewijs voor toename ‘opleidingskloof’. Beleid en Maatschappij 38(1): 98-105.


Irwin,G. & J. van Holsteyn (2011), ‘Sterft, Gij oude vormen en gedachten? Over kiezers, verkiezingen en kiesstelsel in Nederland’, in: R. Andeweg & J. Thomassen (ed.), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press, pp. 335-348.


Jansen, G., N.D. de Graaf & A. Need (2012), Class voting, social changes and political changes in the Netherlands 1971-2006. Electoral Studies 30: 510-524.


Koole, R. & J. van Holsteyn (2011), ‘Religie of regio? Over de bloedgroepen van het CDA’, in: G. Voerman (ed.), De conjunctuur van de macht: Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010. Amsterdam: Boom, pp. 131-153.


Linssen, R. & Schmeets, H. (2011). Politieke participatie en vertrouwen in Europee perspectief. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 130-143). Den Haag/Heerlen: CBS.


Rosema, M., Denters, B. & K. Aarts (2011), How democracy works: Political representation and policy congruence in modern societies. Essays in honour of Jacques Thomassen. Amsterdam: Pallas Publications.


Schmeets, H.  (2011). Achtergronden van het Nationaal Kiezersonderzoek. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 20-31). Den Haag/Heerlen: CBS. 


Schmeets, H.  (2011). Maatschappelijke problemen: een splijtzwam?. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 80-98). Den Haag/Heerlen: CBS.


Schmeets, H.  (2011). Respons nader bekeken: herweging, herbenadering en paneluitval. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 66-77). Den Haag/Heerlen: CBS.


Schmeets, H.  (2011). Selectiviteit van de respons in het Nationaal Kiezersonderzoek. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 50-62). Den Haag/Heerlen: CBS.


Schmeets, H.  (2011). Verkiezingen in het perspectief van Sociale Samenhang. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 12-16). Den Haag/Heerlen: CBS. 


Schmeets, H. & S. te Riele (2011), A decline of social cohesion in the Netherlands? Participation and trust, 1997-2010. International Conference on Social Cohesion and Development, 20 January 2011.


Schmeets, H. & Vink M. (2011). Opvattingen over dubbele nationaliteit: wie is tegen en wie niet? Bevolkingstrends, 59(3), p. 28-32.


Schmeets, H. & Vink, M. (2011). Opvattingen over dubbele nationaliteit en de minderhedenproblematiek. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 102-116). Den Haag/Heerlen: CBS. 


Schmeets, H. (2011). De scheidslijnen tussen de achterbannen van de politieke partijen. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 166-183). Den Haag/Heerlen: CBS.


Schmeets, H. (2011). Social Cohesion: an Integrated Empirical Approach. In: Hooghe, M. (ed.), 2011, Social Cohesion. Contemporary Theoretical Perspectives on the Study of Social Cohesion and Social Capital (Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten), 127-144.


Schmeets, H. (2011). Trust and proxy voting in The Netherlands. In: Schmeets, H. (ed.) International election observation and assessment of elections (pp. 273-294). The Hague/Heerlen: Statistics Netherlands.


Schmeets, H. (2011). Verkiezingen en sociale samenhang: epiloog. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 216-224). Den Haag/Heerlen: CBS.


Schmeets, H. (2011). Verkiezingen: opkomst en oordeel. In: Schmeets, H. (ed.) Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie (pp. 148-162). Den Haag/Heerlen: CBS.


Schmeets, H. (red.) (2011). Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie. Den Haag/Heerlen: CBS.


Thomassen, J. & R. Andeweg (2011), Een democratic audit in Nederland. Beleid en Maatschappij 38(2): 231-239. 


Thomassen, J. (2011), De permanente crisis van de democratie. Res Publica 53: 205-222. 


Van der Brug, W., De Vries, C. & J. van Spanje (2011), ‘Nieuwe strijdpunten, nieuwe scheidslijnen? Politieke vertegenwoordiging in Nederland’, in: R. Andeweg & J. Thomassen (eds), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 


Van der Kolk, H. & K. Aarts (2011), ‘Verschillen Nederlandse politieke partijen in de ogen van de kiezers?’, in: in: R. Andeweg & J. Thomassen (eds.), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 


Van Holsteyn, J. & G. Irwin (2011), ‘Slechts de wereld van gisteren? Over de achtergrond en opvattingen van de kiezersaanhang van het CDA, 1977-2010’, in: G. Voerman (ed.), De conjunctuur van de macht: Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010. Amsterdam: Boom,  pp. 155-178.


Wille, A. (2011), ‘Democratische Drempels: over de moeizame relatie tussen democratie en participatie’. In: R. Andeweg & J. Thomassen (eds.). Democratie Doorgelicht: het functioneren van de Nederlandse Democratie. Leiden: Leiden University Press, pp. 103-118.


 


2012


Aarts, K. & H.A. Semetko (2012) ’The Commercialization of European Public Service Broadcasting and Political Knowledge, Attitudes and Behavior’, in: H.A. Semetko and M. Scammell (ed.), The Sage Handbook of Political Communication. Thousand Oaks: Sage: 186-196. 


Aarts, K. & M. Arentsen (2012) Public opinion and nuclear energy in the Netherlands 1977-2010, in: P. Thurner & W. Mueller (ed.), Phasing out, phasing out: policy reversals in nuclear energy. Oxford:  Oxford University Press. 


Andeweg, R. B. ‘The Netherlands’ in: T. Inoguchi and J. Blondel (eds), Political Parties and Democracy: Contemporary Western Europe and Asia.N ew York: Palgrave, 2012:93-110


Andeweg, R.B. (2012), ‘A Least Likely Case: Parliament and Citizens in The Netherlands’, paper presented to the Tenth Workshop on Parliamentary Scholars and Parliamentarians’, Wroxton College, Wroxton (Banbury), July 28-29 2012.


Andeweg, R.B. (2012), ’The Consequences of Representatives’ Role Orientations: Attitudes, Behaviour, Perceptions’, in: M. Blomgren and O. Rozenberg (ed.) Parliamentary Roles in Modern Legislatures, London: Routledge,  2012: 66-84.


Bovens, M. & A. Wille (2012), ‘The Education Gap in Participation: a rejoinder’. Acta Politica 47(3): 259-271.


Dekker, P. & J. den Ridder (2012), ‘De publieke opinie’, in: R. Bijl, J. Boelhouwer, M.  Cloïn & E. Pommer (ed.), De sociale staat van Nederland 2011. Den Haag: SCP.


Dekker, Paul & Josje den Ridder (2012). Politisches Unbehagen in den Niederlanden. INDES – Zeitschrift für Politik und Gesellschaft 2012 (1): 46-55.


Dekker, Paul & Tom van der Meer (2012). Ohne Volksparteien – na und? Ein Blick in die Niederlande. In: Lydia Anita Jendryschik (eds.), Wandel der Parteiendemokratie und Populismus. NRW-Forum: Zukunft Demokratie. Düsseldorg: Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen (49-61).


Hackert, M, Linssen, R. & Schmeets, H. (2012). Economische en Culturele dreiging. Wie ervaart dreiging en wie niet? Sociaal Economische Trends, 4, 54-52.


Hakhverdian, A., Van der Brug, W. & C.E. de Vries (2012), ‘The emergence of a ‘diploma democracy’? The political education gap in the Netherlands, 1971-2010’. Acta Politica 47(3): 229-248.


Holsteyn, J.J.M. van & R.B. Andeweg (2012), ‘Tweede Orde Personalisering; Voorkeurstemmen in Nederland’, Res Publica 54: 163-191.


Houwelingen, P. van, De Hart, J. & P. Dekker (2012), ‘Maatschappelijke en politieke participatie enbetrokkenheid’, in: R. Bijl, J. Boelhouwer, M. Cloïn & E.  Pommer (ed.), De sociale staat van Nederland 2011. Den Haag: SCP.


Irwin,. & J.J.M. van Holsteyn (2012), ‘Strategic electoral considerations under proportional representation.’ Electoral Studies 31(1): 184-191. 


Jansen, G., N.D. de Graaf & A. Need (2012), ‘Explaining the Breakdown of the Religion-Vote Relationship in the Netherlands, 1971-2006.’ West European Politics 35 (4): 756-783.


Lindeboom, G. (2012), ‘Public priorities in government’s hands: Corresponding policy agendas in the Netherlands?  Acta Politica 47(4): 443-467. 


Ridder, J. den, en G. Arts (2012) Gevraagd: een spannende en constructieve discussie over de EU. In: P. de Jong en S. de Lange (red.). Europa, burgerschap en democratie. Over de gespannen relatie tussen burgers en Europa en mogelijkheden om die te ontspannen. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur (pp. 15-28).


Smits, F. & N. Spierings (2012), ‘Sociale integratie en het kijken naar nieuwsprogramma's als determinanten voor het wisselen van politieke partijkeuze in de periode 1994-2006.’ Mens & Maatschappij 87(2): 150-173.


Thomassen, J.J.A (2012) ‘The blind corner of political representation’. Representation 48(1): 13-27.  


 


2013


Brakel, M. Van den en R. Linssen (2013). Hoogste inkomens het vaakst voor afschaffing hypotheekrenteaftrek, CBS Webmagazine, 5 juli 2013. Den Haag/Heerlen: CBS.


CBS (2013, 1 februari). Nationaal Kiezersonderzoek 2012. Den Haag/Heerlen: CBS.     http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-006-pb.htm


Dekker, Paul & Josje den Ridder (2013). Burgerperspectieven 2013|3. Den Haag: SCP.


Linssen, R. en M. Van den Brakel (2013). NKO 2012: Selectiviteit van de respons en vertekening van doelkenmerken. Den Haag/Heerlen: CBS.


Posthumus, Hanneke, Pepijn van Houwelingen & Paul Dekker (2013). Maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid. In: Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer & Nathalie Sonck (red.). De sociale staat van Nederland 2013. Den Haag: SCP (181-200).


Ridder, J. den, en P. Schyns (2013). Publieke opinie. De stemming in Nederland in tijden van crisis. In: R. Bijl, J. Boelhouwer, E. Pommer en N. Sonck (red.), De sociale staat van Nederland 2013. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (pp. 55-80).


Schumacher, G., & Rooduijn, M. (2013). Sympathy for the “devil”? Voting for populists in the 2006 and 2010 Dutch general elections. Electoral Studies, 32(1), 124–133.2014


Andeweg, R.B. and G.A. Irwin, Governance and Politics of the Netherlands, fourth rev. ed Houndmills/New York: Palgrave Macmillan, 2014


Brakel, Van den M. (2014). Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in economische, CBS Webmagazine, 4 december 2014. Den Haag/Heerlen: CBS.


Dekker, Paul & Josje den Ridder (2014). Het politiek-culturele verschil. In: Cok Vrooman, Mérove Gijsberts & Jeroen Boelhouwer (red.), Verschil in Nederland. Sociaal en cultureel rapport 2014. Den Haag: SCP, 179-201.


Dekker, Paul & Josje den Ridder (2014). Polariseert Nederland? Ontwikkelingen in politiek-culturele tegenstellingen. In: Mark Bovens, Paul Dekker & Will Tiemeijer (red.), Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland.  Den Haag: SCP/WRR: 103-129.


Elsas, E.J. Van (2014). Political trust as a rational attitude: a comparison of the nature of political trust across different levels of education. Political Studies. doi: 10.1111/1467-9248.12148


Houwelingen, Pepijn van, Anita Boele & Paul Dekker (2014). Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. Den Haag: SCP.


Louwerse, T. (2014). Verkiezingsbeloften: een verouderd ritueel? In S. L. de Lange, M. Leyenaar, & P. De Jong (Eds.), Politieke partijen: nodig of overbodig? (pp. 99–110). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.


Ridder, J. den (2014). Schakels of obstakels? Nederlandse politieke partijen en de eensgezindheid, verdeeldheid en representativiteit van partijleden (proefschrift). Leiden.


Rooduijn, M. (2014). Vox populismus: a populist radical right attitude among the public? Nations and Nationalism, 20(1), 80-92.


Thomassen, J.J.A.  C. van Ham en R.B. Andeweg, De Wankele Democratie; heeft de democratie haar beste tijd gehad?, Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker, 2014. (book on democratic legitimacy)


 


2015


Boukes, M. & Boomgaarden, H. G. (in press). Soft News with Hard Consequences?: Introducing a Nuanced Measure of Soft versus Hard News Exposure and its Relationship with Political Cynicism. Communication Research. Advance online publication. doi:10.1177/0093650214537520


Dekker, Paul (2015). Gesellschaftliche Stimmungen im Wandel. In: Friso Wielenga und Markus  Wilp (Hg.), Die Niederlande in Geschichte und Gegenwart. Ein Länderbericht. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.


Holsteyn, Joop van; Josje den Ridder, ‘Europinie: Nederlandse burgers en houdingen ten aanzien van Europa’, in: Jan van der Harst, Gerrit Voerman, Hans Vollaard (red.), De Nederlandse opstelling in Europa: Van Aanvallen! naar Verdedigen? Den Haag: Boom/Lemma, 2015 (in druk).


Schmeets, H. (red.) (2015). Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012. Den Haag/Heerlen: CBS.